Etiket: Şartları

  • Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama E-Devlet| İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği Şartları

    Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama E-Devlet| İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği Şartları

    Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması vatandaşlar tarafından merak edilen…