Akenerji 'Birleşmiş Milletler Global Compact' üyesi oldu

Akenerji ‘Birleşmiş Milletler Global Compact’ üyesi oldu

Akkök Holding iştiraki Akenerji, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Şirket, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak 160’tan fazla ülkede faaliyet gösteren, dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik inisiyatifi BM Global Compact’e üye oldu. Şirket böylelikle BM tarafından sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda belirlenen 10 ilkeye uyum göstereceğini ve her yıl İlerleme Bildirim Raporu yayımlayacağını taahhüt etti. Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, önceliklerinin farkındalık oluşturmanın ötesine geçerek somut ve ölçülebilir etki oluşturmak olduğunu söyledi.

“2025 sürdürülebilirlik stratejimiz ile değer oluşturmaya odaklandık”
Geçtiğimiz aylarda 2025 sürdürülebilirlik stratejilerini yayınladıklarını hatırlatan Gençer, “Sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında, bütünsel bir bakış açısı içinde değer oluşturmaya odaklandık. Şirketin sürdürülebilirlik stratejileri 2022-2025 dönemini kapsayacak şekilde kurgulandı. Odak alanlarımızı ise iklim değişikliğine uyum ve düşük karbon ekonomisine geçiş, sıfır atık ve döngüsel ekonomi, su kıtlığı ile mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan kaynağında yetkinliklerin geliştirilmesi amacıyla iş birliği, tedarikçilerin karbon ve su ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği, risklerin azaltılarak üretim verimliliği ve inovasyonun artırılması ile sürdürülebilir yönetim olarak belirledik” dedi.

“Her santralde yüksek verim ve düşük emisyon”
Gençer, sözlerine şöyle tamamladı: “Taahhütlerimizi ve mevcut durum analizlerini sürekli takip ediyoruz. Bu strateji kapsamında modern ve çevre dostu teknolojileri kullanma, yenilenebilir kaynaklara yatırımı artırma, emisyonlarını azaltma veya nötrleme hedefi olan müşterilerimize karbon emisyon azaltım sertifikaları sağlama konularındaki çalışmalarımıza olan odaklılığımız devam ediyor. Her santralimiz için yüksek verim ve düşük emisyon prensibi ile modern ve çevre dostu teknolojileri kullanarak mümkün olan en yüksek operasyonel verimi hedefliyor ve mevcut sistemlerimizde stratejimiz çerçevesinde inovasyonlar yapıyoruz.”


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir