Akiş GYO Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Akiş GYO Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Türkiye’de varlık ve piyasa değeri olarak sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Akiş GYO, operasyonel coğrafyasının sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etme amacıyla çalışmalarına devam ediyor. İkinci kez yayımlanan rapor üzerine değerlendirmede bulunan AKİŞ GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Durusoy, “Alışveriş merkezlerimizde, binalarda enerji verimliliği kapsamında; aydınlatma, iklimlendirme, dijitalleşme yönünde adımlar atarak verimlilik artışını hedefledik. Adımlarımızın bu süreçteki geri dönüşleri de besleyeceğinden eminiz. Bunlar arasında AVM’lere ulaşımda elektrikli araçların teşvik edilmesi, atıkların ileri dönüşümü ve karbon ayak izini azaltacak girişim ve insiyatiflerin geliştirilmesine odaklanmayı belirledik” diye konuştu.

Şirket ikinci kez yayımladığı “Sürdürülebilirlik Raporu” ile faaliyetlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin yanında, bu alanlarda geliştirdiği topluma duyarlı, inovasyon ve dijitalleşme odaklı uygulamalarını açıkladı. 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 arası operasyonlarını kapsayan rapor, şirketin gerçekleştirdiği faaliyetlerin sürdürülebilirlik boyutlarını ve şirketin döngüsel ekonomiye katkısını ve aynı zamanda şirketin katılımcısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin İlerleme Bildirim Raporu niteliğinde bir analizi de ortaya koyuyor. Şirket Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda; Dijitalleşme ve İnovasyon, İklim Güvenliği, Çalışan Memnuniyeti ve Gelişim, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti, Kurumsal Yönetim ana başlıklarında sürdürülebilir değer oluşturmaya odaklanırken hızla gelişen teknolojiye uygun süreç ve yöntemler geliştiriyor.

Dijitalleşme ve İnovasyon
Sürdürülebilirlik Raporu’na göre stratejik hedefleri doğrultusunda; insan odaklı, müşteri ve çalışan deneyimine önem ve öncelik veren, tüm karar verme süreçlerine veri sağlayan, aynı zamanda modern teknolojileri etkin ve verimli kullanarak fark oluşturan sonuçlar ortaya çıkarmayı hedefleyen şirket, bu vizyon doğrultusunda dijitalleşme çalışmalarınının yanında bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarını hayata geçiriyor.

İklim Güvenliği
Operasyonlarını iklim değişikliğinin oluşturduğu riskler ve üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle yürüten Akiş GYO, operasyonlarının çevresel etkisini asgari seviyelere indirmek için çalışmalar yapıyor ve verimliliği artıracak projeleri gerçekleştiriyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanlarına, kiracılarına, müşterilerine ve ziyaretçilerine sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamayı öncelikleri arasına alan Akiş GYO operasyonlarında ilgili iş sağlığı ve güvenliği (İSG) mevzuatının tüm gerekliliklerini yerine getiriyor ve yasalara tam uyum sağlıyor.

Müşteri Memnuniyeti
Müşterilerinin memnuniyet seviyelerini en üst seviyede tutabilmek adına sürekli olarak yeni uygulama ve projeleri hayata geçiren şirket, demografik değişiklikler ve dijitalleşme gibi mega-trendleri yakından takip ediyor; iş yapış şeklini ve sunduğu hizmetleri bu faktörleri gözeterek yönetiyor.

Kurumsal Yönetim
Faaliyetlerini kurumsal yönetimin dört temel ilkesi olan adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ekseninde yöneten Akiş GYO, tüm süreçlerinde riskleri sürekli olarak değerlendirip etkili denetim mekanizmalarıyla bu risklerin bertarafı için aktif olarak çalışıyor, tecrübesini ulusal ve uluslararası yönetim standartları ile birleştirerek sunduğu hizmet kalitesini güvence altına alıyor.

Toplumsal Yatırımlar ve Topluma Katkı
Akiş GYO oluşturduğu değeri faaliyet gösterdiği coğrafya için sağladığı toplumsal projelerle büyütmektedir. Bu doğrultuda “Her işimizin temelinde mutluluğunuz var” ilkesiyle gayrimenkul sektöründe kalitesi ile farklılaşan projeleri hayata geçirmeyi hedefleyen şirket, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle bu ilke doğrultusunda operasyonlarını sürdürüyor. 2019 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi katılımcısı olan Akiş GYO bu sözleşmenin on yedi ilkesiyle uyumlu olarak faaliyet gösteriyor.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir