BDDK'dan flaş TL kararı!

BDDK’dan flaş TL kararı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun(Kurul) 12.04.2020 tarihli ve
8989 sayılı Kararı ile bankaların, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve
finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurtdışı
yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım
yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin
toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının \%1’i ile
sınırlandırılmasına karar verilmiş;

– Kurulun 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kararı ile Bankaların, yurtdışındaki
konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile
yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara
yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en
son hesapladıkları yasal özkaynaklarının \%0,5’i ile sınırlandırılmasına karar verilmiş;
– Sonrasında ise, TL cinsinden tahvil ve kira sertifikası işlemlerinin takas
operasyonlarının olumsuz etkilenmemesini ve TL cinsinden menkul kıymetlerin etkin ve
verimli bir şekilde işlem görmesini teminen, 20.05.2020 tarihli ve 9031 sayılı Kurul Kararı
ile, sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan Yabancı Merkezi Saklama
Kuruluşları(YMSK) arasından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca
belirlenecek olan kuruluşların, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiş
ve bu karara istinaden Kurum tarafından Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli
kuruluşların söz konusu sınırlamadan muaf tutulması uygun görülmüştür.
 

Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 28.07.2020 tarihli ve 9109
sayılı Kararı ile;

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenecek YMSK’lar için
20.05.2020 tarihli ve 9031 sayılı mezkur Kurul Kararı ile getirilen muafiyetin yalnızca yurt
içi ya da yurt dışı TL menkul kıymet takası faaliyetiyle sınırlı olmak kaydıyla getirildiğinin
netleştirilmesine ve bu muafiyete ilave olarak, tezgah üstü piyasada hesap operatörü
olarak bildirilen yurtiçi banka ile veya BIST FX swap piyasasında vadede TL alım
yönündeki (swap işleminin ilk bacağında YMSK’nın döviz karşılığında TL aldığı) swap
işlemlerinin ve YMSK’ların yalnızca yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilen TL
menkul kıymet takası faaliyetiyle sınırlı olmak taahhüdü ile yabancı yerleşik
sahipliğindeki TL hesaba yapacağı kısa vadeli fonlama işlemlerinin;
– Uluslararası Kalkınma Bankaları(UKB) için ise, yurt içi para ve sermaye
piyasalarına yatırım yapma ve Türk şirketlerine kredi kullandırma kaydıyla ve yalnızca
aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleştirilecek FX swap, TL plasman, TL depo ve repo
yoluyla UKB’lere yurt içi bankalardan sağlanacak finansman işlemlerinin
yukarıda yer verilen Kurul Kararları ile getirilen TL’ye erişim kısıtlamalarından muaf
tutulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda UKB’lerin, yurtiçi piyasadan temin edecekleri TL likiditenin
tutulmasını sağlamak ve bu TL likiditeyi yalnızca yurtiçi piyasalarda: yurtiçi yerleşik
şirketlere kredi vermek, TL cinsinden menkul kıymet almak ve fazla TL likiditenin yurtiçi
bankalarda depo edilmesini sağlamak amacıyla kullanacaklarını, hesap açtıkları yurtiçi
bankalara yazılı olarak beyan ve taahhüt etmeleri ve söz konusu muafiyetten
faydalanmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bu hesap bilgilerini
bildirerek yapacakları yazılı başvurunun olumlu sonuçlanması kaydıyla; UKB’lerin yurtiçi
bankalarda açacakları TL hesaplar üzerinden söz konusu muafiyet kapsamında yurtiçi
bankalarla gerçekleştirebilecekleri finansman işlemleri aşağıdaki gibidir:

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.(TKYB) ile vadede TL alım

yönündeki (swap işleminin ilk bacağında TKYB’den döviz karşılığında TL
alınan) döviz swap işlemleri

– BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında UKB’nin döviz karşılığında TL aldığı) swap işlemleri,

– BIST Repo piyasasındaki repo ve ters repo işlemleri,
– Yurt içi yerleşik bankalarla yapılan TL depo işlemleri
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir