BİST’de pazar yapısı güncelleniyor

BİST’de pazar yapısı güncelleniyor

Borsa İstanbul Pay Piyasasında Pazar kriterleri güncelleniyor. Mevcut Yıldız Pazar ve Ana Pazar yapısı Yıldız 1 ve Yıldız 2, Ana 1 ve Ana 2 şeklinde kendi içinde ikişer gruba ayrılıyor. Yine bu kapsamda Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda yer alan gayrimenkul yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları da Yıldız ve Ana Pazara alınıyor. Bu şekilde Pay Piyasasının daha bütüncül bir yapıya ulaşması hedefleniyor.

Yapılan bilgilendirmede; daha önce pazarlar oluşturulurken sadece halka açık piyasa değeri dikkate alınırken, yeni uygulamada Pazar/Grup seçiminde toplam piyasa değeri, halka açıklık oranı, bireysel yatırımcı sayısı, kurumsal fon yatırım tutarı ve likidite kriterlerine de bakılacak. Yeni uygulama ile benzer büyüklük, derinlik ve likidite seviyesindeki payların aynı pazar ve grup içinde yer alması hedefleniyor. Bu şekilde BİST en uygun işlem esaslarını genel kurallarla grup bazında belirleme esnekliğine kavuşacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte SPK’nın paylara yönelik ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkacak.

Borsada Yıldız ve Ana pazarlarda işlem gören 352 şirketi kapsayan çalışmada Yıldız 1 grubunda halka açık piyasa değeri 750 milyon liradan büyük, uluslararası seviyede piyasa likiditesine sahip şirketler yer alıyor. Yıldız 2’de belirlenen tüm kriterlerde eşik değerlerin üstünde yer alan şirketler bulunuyor. Çalışma kapsamındaki şirketlerin 172’si Ana 1’de yer alarak Borsa İstanbul’un gövdesini oluşturuyor. Yıldız Pazarlar ve Ana Pazar 1 için gerekli kriterleri karşılayamayan şirketler ise Ana 2’de gruplanıyor.

Şirketlerin içinde bulundukları pazar grubunun tüm kriterlerini yerine getirmesi gerekiyor. Uygulamanın sadece 2 istisnası var: Fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri 500 milyon liranın üzerinde olan şirketler Yıldız Pazar Grup 1’de yer almıyorsa, diğer kriterlere bakılmaksızın büyüklük itibariyle Yıldız Pazar Grup 2’ye alınıyor. Ve Ana Pazar Grup 2’de yer alan paylardan fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri 15 milyon liradan ve son 3 yıllık toplam net temettü getirisi yüzde 15’ten büyük olanlar Ana Pazar Grup 1’de sınıflanıyor. Hesaplamalarda son bir yıllık ortalama değerler kullanılıyor. Çalışma Aralık ayında endekslerle birlikte tekrar güncellenecek. Sonrasında da endeks dönemleriyle uyumlu şekilde güncellemeler yapılarak şirketlerin gruplar arası geçişlerine imkan tanınacak.

Borsa İstanbul Genel Müdür Vekili Mehmet Gönen, İstanbul Finans Merkezi hedefleri doğrultusunda daha derin ve likit piyasalar oluşturmak için yatırımcı sayısını ve çeşitliliğini artırmanın önemli olduğunu söyledi.
Gönen, “Yeni pazar düzenlemesinin şirketleri kendilerini yatırımcılara daha iyi anlatmaya teşvik etmesini bekliyoruz. Çalışma süresi boyunca SPK, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Şirketler ile toplantılar yapılarak tüm paydaşların görüşlerini aldık. Daha fazla yatırımcının güvenini kazanmak hedefiyle çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Yeni Pay Piyasası Pazar yapısı, ilişkili tüm işlem esasları ile birlikte 4 Kasım’da devreye alınacak.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir