Borsa İstanbul’da gong Katılım Endeksleri için çaldı

Borsa İstanbul’da gong Katılım Endeksleri için çaldı

Borsa İstanbul’da, bugün itibarıyla 5 katılım endeksi hesaplanmaya başladı. Hesaplanmaya başlanan endeksler; BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST Katılım 100, BIST Katılım Tüm ve BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endekslerinden oluşuyor. Katılım Endekslerinin hesaplanmaya başlaması dolayısıyla Borsa İstanbul’da gong töreni düzenlendi. Törene Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Erican, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz ve katılım bankalarının temsilcileri katıldı.

Gong töreninde açılış konuşması yapan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, ‘’Borsa İstanbul olarak şirketlerin ve yatırımcıların SPK’nın sunduğu imkanlardan daha fazla faydalanmasını istiyoruz. Bu amaçla halka arzları artırarak şirketlerimize daha fazla kaynak artırmaya çalışıyoruz. Yabancı yatırımcılarla kurumsal iletişimimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Ayrıca sunduğumuz finansal hizmet ürünlerini artırmaya, çeşitlendirmeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda Borsa İstanbul olarak büyümeyi hedeflediğimiz katılım finansı alanında 5 katılım endeksini hesaplamaya başlayarak, sermaye piyasalarımızı geliştirme adına bir hedefimizi daha gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Hesaplayacağımız bu yeni endeksin üzerine yatırım fonlarının kurulmasını sağlayacağız. Bunun yanında bu endeksleri dayanak alan vadeli işlem sözleşmeleri oluşturacağız. Böylece isteyen yatırımcılar katılım finansı kriterlerini sağlayan şirketlere doğrudan isteyen yatırımcılar ise şirketlerin üzerine kurulan finansal ürünlere yatırım yapabileceklerdir. Bu şekilde borsamızdaki katılım finansı ürünlerinin çeşitliliğini artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Borsa İstanbul olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Ergun, “İslam İşbirliği teşkilatı üyeleri ile oluşturduğumuz borsalar forumunun genel sekretaryasını yürütüyoruz. İslam ülkeleri ile birlikte ortak bir Şeria endeksi oluşturduk. Bu endekste İslam işbirliği teşkilatı üyesi borsalarda işlem gören şirketler yer alıyor. Bu endeksin üzerine bir yatırım fonu kuruldu.

Bu endeksin üzerine kurulan yatırım fonunun katılma paylarının ihracına da başlandı. İslam işbirliği teşkilatı üyesi ülkeleri bu fona yatırım yapmaya davet ediyoruz. Ayrıca Borsa İstanbul olarak Dünya Borsalar Federasyonu’nun yönetim kurulunda yer alıyoruz. Katılım finansının geliştirilmesi çalışmalarımızı Dünya Borsalar Federasyonu’nun nezdinde de sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın 2022 yılı programında faizsiz finansın güçlendirilmesine yönelik adımlar çerçevesinde bizde Borsa İstanbul olarak İstanbul Finans Merkezi kapsamında ülkemizin faizsiz finans merkezlerinden biri olmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

TKBB Genel sekreteri Osman Akyüz ise katılım endeksiyle ilgili olarak ‘’Katılım Endeksinin oluşum süreci bizim için uzun bir süreç oldu. Daha önce olmayan bir ürünü hayat geçirmeye çalıştık. 2008 yılında katılım endeksi oluşturma gayreti içinde olduk. Bu gün katılım endeksleri borsamızın sahipliğine geçirildi. Faiz konusunda belli prensipler konusunda hassas olan yatırımcılara bu ürünü sunmak durumundaydık. Türkiye’de faizsiz finans 1985’te başladı. Sermaye piyasasına bizim müşterilerimiz yatırım yapmak arzusundaydı. Fakat hangi şirketlerin paylarını alacağız konusunda tereddütler vardı.

Bu tereddütleri gidermek için çalıştık. Müşterilerimizi sermaye piyasalarıyla tanıştırmayı hedefledik. Sektörün gelişimi çerçevesinde katılım finans ekosistemine bu ürünü kazandırma gayreti içinde olduk. Bu süreçte borsamız bizimle verimli bir işbirliği içerisinde oldu. Bu endeks hem ülkemizde hem İslam ülkelerinde bu endeks tanınacak, bilinecek. Ülkemize ekonomik değer katacak” ifadelerini kullandı.

Katılım endekslerinde yer alacak şirketleri belirleme çalışmalarında Türkiye Katılım Bankaları Birliği bünyesinde yer alan Danışma Kurulu ile iş birliği yapıldı. Çalışmalarda Danışma Kurulu tarafından oluşturulan “Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı” (Standart) esas alındı ve şirketlerin bu standarda uygunluğu değerlendirildi. Borsa’da işlem gören şirketlerden katılım finansı kapsamındaki standardı sağlayan şirketler BIST Katılım Tüm Endeksine alındı. BIST Katılım Tüm Endeksi kapsamında yer alan şirketlerden en yüksek işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerine sahip olanlardan BIST Katılım 100, BIST Katılım 50, BIST Katılım 30 endeksleri hesaplanacak.

Katılım ve sürdürülebilirlik temalarına birlikte yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik olarak ise BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi hesaplanacak. Endeksin kapsamı, BIST Katılım Tüm ve BIST Sürdürülebilirlik Endekslerinin seçim kriterlerini birlikte sağlayan şirketlerin paylarından oluşuyor. Söz konusu kriterleri sağlayan şirketler de BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksinde yer alıyor.

Borsa İstanbul hesaplanmaya başlanacak endeksler ile katılım esaslarına göre yatırım kararlarını veren bireysel yatırımcıların katılım esaslarına uygun faaliyet gösteren şirketler arasından seçim yapabilmesini, şirketlerin ve yatırımcıların katılım esaslarına yönelik farkındalıklarının artmasını ve şirketlerin katılım finans sektöründeki fonlama imkânlarından daha fazla yararlanabilmelerini amaçlıyor.

Murat Ergin – Uğur Çetin
 


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir