Bütçe Nisan’da 50,2 milyar TL açık verdi

Bütçe Nisan’da 50,2 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini yayımladı. Buna göre, 2022 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 214,3 milyar TL, bütçe gelirleri 164,1 milyar TL ve bütçe açığı 50,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 195,1 milyar TL ve faiz dışı açık ise 31 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe dengesi

Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Nisan ayında 16 milyar 917 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı Nisan ayında 50 milyar 167 milyon TL açık verdi. 2021 yılı Nisan ayında 1 milyar 666 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2022 yılı Nisan ayında 31 milyar 33 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Nisan ayı itibarıyla 214 milyar 281 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 19 milyar 135 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 195 milyar 146 milyon TL olarak gerçekleşti. 2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL ödenekten Nisan ayında 214 milyar 281 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 110 milyar 708 milyon TL harcama yapılmıştır. Nisan ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,6 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,2 iken 2022 yılında yüzde 12,2 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 111,8 oranında artarak 195 milyar 146 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 7,9 iken 2022 yılında yüzde 12,9 oldu.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Nisan ayı itibarıyla 164 milyar 114 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 136 milyar 281 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 23 milyar 7 milyon TL oldu.

2021 yılı Nisan ayında bütçe gelirleri 93 milyar 791 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 75 oranında artarak 164 milyar 114 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Nisan ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 8,5 iken 2022 yılında yüzde 11,1 oldu. 2022 yılı Nisan ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,6 oranında artarak 136 milyar 281 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,3 iken 2022 yılında yüzde 10,8 oldu.

2022 yılı Ocak-Nisan dönemi merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri

2022 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 786 milyar TL, bütçe gelirleri 766,6 milyar TL ve bütçe açığı 19,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 682 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 84,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde 5 milyar 863 milyon TL fazla vermiş iken 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde 19 milyar 358 milyon TL açık verdi. 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde 73 milyar 374 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde 84 milyar 615 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Nisan dönemi itibarıyla 785 milyar 996 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 103 milyar 974 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 682 milyar 23 milyon TL olarak gerçekleşti.

2022 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,9 oranında artarak 785 milyar 996 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,1 oranında artarak 682 milyar 23 milyon TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Nisan dönemi itibarıyla 766 milyar 638 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 591 milyar 438 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 155 milyar 352 milyon TL oldu.
2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri 437 milyar 906 milyon TL iken 2022 yılının aynı döneminde yüzde 75,1 oranında artarak 766 milyar 638 milyon TL olarak gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-Nisan dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,5 oranında artarak 591 milyar 438 milyon TL oldu.
 


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir