Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından asgari ücrete ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından asgari ücrete ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Tüm dünyayı etkileyen ekonomik gelişmelerin sonucu olarak ülkemizde de yaşanan hayat pahalılığının olumsuz etkilerini hafifletmek, işçilerimizin gelir kayıplarını telafi edecek bir iyileştirme yapmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmış ve çalışmalarını tamamlamıştır. Asgari ücret, işçi, işveren kesimleri ile kamu kurumu temsilcilerinden oluşan üçlü yapı içindeki Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçileri, işverenleri ve kamuyu temsilen 5’er üye olmak üzere toplam 15 üyeden oluşmaktadır. Komisyon, en az 10 üyenin katılımı ile toplanmakta ve oylarının çoğunluğu ile karar vermektedir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları genellikle her yıl Aralık ayında yapılırken, bu yıl ikinci altı ayda uygulanacak asgari ücreti görüşmek için 29 Haziran 2022 Çarşamba günü toplanarak çalışmalarına başladı. Komisyon, ikinci toplantısını 30 Haziran 2022 Perşembe günü gerçekleştirdi, yapılan çalışmalar sonucunda uzlaşı sağlandı. Üreterek büyümeye devam eden güçlü Türkiye’nin emektarı işçilerimizi enflasyonun negatif etkisinden korumak için özverili bir çalışma gerçekleştirildi” denildi.

Açıklamanın devamın şu ifadelere yer verildi:

“Komisyon geçtiğimiz yıl Aralık ayında 2022 yılı için uygulanacak asgari ücreti, işçi ve işveren temsilcilerinin oybirliğiyle net 4.253,4 TL, brüt 5.004 TL olarak belirlemişti. 2021 yılsonu enflasyonu yüzde 36 iken net asgari ücrette enflasyon oranının oldukça aşan yüzde 50’nin üzerinde önemli bir artış yapılmıştı.
Emeği, istihdamı, üretimi birlikte korumaya ve artırmaya yönelik önemli bir sosyal politika aracı olan asgari ücret, 2002 yılından 2022 yılı başına kadar nominal olarak 23 katın üzerinde artırılmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik çalışmaları esnasında, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatıyla, tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinin gelir ve damga vergisi dışında bırakılmasını da önermişti.

Yapılan yasal düzenleme ile de tarihi bir adım atılarak asgari ücretteki vergiler tamamen kaldırılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, yalnızca işçiler değil tüm çalışanlar kapsama alınmıştır. Böylece ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı bırakılarak işçilerin net ücretlerinde çok önemli bir artış sağlanırken, istihdam, üretim ve yatırım da desteklenmiştir. Yapılan 2 toplantı sonucunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararını bir kez daha oy birliği ile almış bulunmaktadır. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6.471 TL, net 5500,35 TL olarak belirlenmiştir. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapılmıştır. 2021 yılına göre ise net asgari ücretin kümülatif artış oranı yaklaşık yüzde 95 olmuştur. Asgari ücrette yapılan bu artış, tüm çalışanlar bakımından da vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlamaktadır.”

Hidayet Türkyılmaz


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir