Değerli konut vergisine itirazlar artıyor

Değerli konut vergisine itirazlar artıyor

5 Aralık 2019 tarihli 7194 sayılı kanun ile 1319 sayılı emlak vergisi kanununa eklenen ‘Değerli Konut Vergisi’ uygulamada bazı problemleri beraberinde getirdi. TKGM tarafından yapılan incelemelerin tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr adresinde yayınlanmasından sonra şimdi de kat maliklerine tebligatlar gönderilmeye başlandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Bu taşınmazların değeri belirlenirken piyasa değerinden ziyade ilan portallarındaki fiyatların dikkate alındığı görülüyor. Bana göre tebligat yapılan bazı bölgelerde gayrimenkullerin fiyatları aslında ilan sitelerinde istenen fiyatların çok daha altında. Yani yanlış beyan edilen ilanlar bu incelemede örnek alınmış görünüyor. Bu nedenle tebligatlara çok sayıda itirazların gelecektir. Özellikle lüks konutlarda bu uygulamanın yapılması, bu türdeki taşınmazların değerlerinde düşüşlere neden olacak, satışlarını zorlaştıracak” dedi.

15 gün içinde itiraz, 30 gün içinde dava
Taşınmazın değerini etkileyen birçok değişken olduğunu belirten Özelmacıklı “Taşınmazın katı, cephesi, metrekaresi, arsa payı, manzarası, tadilat durumu gibi birçok husus değere etki eden faktörlerdir. Eğer kanun kapsamında taşınmazının değerinin tebligatta belirtilen değerde olmadığını değerlendiren kat maliklerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 15 gün içinde itiraz etmeleri gerekiyor. İtiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmazların değeri kesinleşmiş oluyor. Süresinde yapılan itirazlar, on beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve kesinleşen değer, aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilir. Eğer bu itiraz kabul edilmez ise 30 günlük süre içerisinde de dava açılmaları gerekiyor.” dedi.

Kimler değerli konut vergisinden muaftır?
Özelmacıklı, “Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlardan değerli konut vergisi alınmaz.” dedi.

Taksitler Şubat ve Ağustos aylarında
Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen verginin ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödeneceğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü, “Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon TL ile 7 milyon 500 bin TL arasında olanlar binde 3, 7 milyon 500 bin 1 TL ile 10 milyon TL arasında olanlar binde 6, 10 milyon 1 TL’yi aşanlar ise binde 10 oranında vergi ödeyecekler.” dedi.

Davalar iptale neden olabilir?
Konuya ilişkin davaların bu verginin iptaline neden olabileceğini de belirten Özelmacıklı, “Uygulamanın aynı anda tüm ülke genelinde uygulamaya başlanmadığını düşünüyorum. Şu anda İstanbul Beşiktaş, Kadıköy gibi bölgelerden dönüşler alıyoruz. Ayrıca paylı mülkiyet durumlarında vergi tahakkuk ettirilmesi de önemli bir itiraz nedeni. Eğer gerçekçi bir servet vergisi alınacak ise sadece tek taşınmaz üzerinden değil eşitlik sağlayabilmek için bir kişinin sahip olduğu tüm taşınmazların değerleri dikkate alınarak bir uygulama yapılması beklenirdi.” dedi.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir