Dikkat artık o borçları yapılandırabilirsiniz

Dikkat artık o borçları yapılandırabilirsiniz

Defterdar Vekili Zafer Deniz, yapılandırma kanunu ile birlikte vatandaşların kamuya olan borç yükü azalacağını ve borçların taksitleneceği söyledi. Vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili ihtilaflar sonlandırılacağı anlatan Deniz, açıklamasına şöyle devam etti;

“Devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için Kanundan yararlanılabilecek, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan yapılabilecek. Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak, işletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilecektir. Ayrıca 2020 yılı Kasım ayında yayımlanan 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen borçlardan 7326 sayılı kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam edenler talep edilmesi halinde yapılandırılabilecektir.

Yapılandırılan borçların tamamının peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarları üzerinden ayrıca indirim yapılacaktır. 31 Aralık 2021 tarihine kadar süresi geçmiş araç muayenelerinin yaptırılması halinde aylık yüzde 5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir. Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, Yİ-ÜFE değerindeki değişimi dikkate almak suretiyle, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yeniden değerleyebilecektir.

Çeşitli alanlarda düzenlemeler yapan ve toplumun her kesimine hitap eden kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlatılmıştır. Vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların zam ve faizleri Yİ-ÜFE oranında yaklaşık dörtte üç oranının üzerinde azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da yarısı oranında indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılarak, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında, yapılandırılan borcun idari para cezası olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor” dedi.

Cem Kaan Toka


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir