e-SMM avantajları nelerdir?

Serbest meslek mensupları verdikleri hizmete karşılık bir gelir elde eder. Bu geliri tahsil ettikleri zaman basılı olarak kullanılan bir serbest meslek makbuzu düzenlemeleri gerekir. Ticari faaliyetteki faturanın karşılığı olan bu belge yapılan her tahsilat sonrasında düzenlenmek zorundadır. Basılı makbuz ile bire bir aynı özellikleri taşıyan ve aynı işlevi elektronik ortamda yerine getiren e-SMM işleri önemli ölçüde kolaylaştıran avantajlara sahiptir.

Yukarıdaki açıklamalar zihinlerde beliren “e-SMM nedir?” sorusunun cevabını özetler. Bununla birlikte günümüzde elektronik ortam üzerinden belge düzenlenmesi ve iletilebilmesi pek çok kolaylığı aynı anda sunması bakımından değerlidir. Basılı evrak yerine e-SMM kullanmanın başlıca avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür.

  • Serbest meslek erbabı elde ettiği gelire karşılık elektronik ortamda e-SMM düzenleyebilir, muhafaza eder ve gerektiğinde aynı şekilde ibraz edebilir.
  • Kâğıt ve baskı giderlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlanır.
  • Posta ve kargo giderleri azalır, elektronik ortamda belge iletimi hızlanır.
  • Düzenlenen makbuzların yasal süresi boyunca saklanması ve arşivlenmesi için gereken maliyetler ve iş gücü ihtiyacı ortadan kalkar.
  • Belge düzenlenmesini takiben alınacak ödemeler hızlanır, tahsilat işlemleri kolaylaşır.
  • Raporlama kolaylıkları ile hata riski minimize edilir, gerekli belgeler güvenli bir şekilde periyodik olarak Gelir İdaresi Başkanlığına iletilir.

e-SMM ile neler yapılabilir?

Serbest meslek mensupları e-SMM kullanımı ile öncelikle güvenli bir ortamda evrak düzenleme imkânına kavuşur. Yazım hataları gibi bazı basit problemler imza aşamasından önce tespit edilip giderilebileceğinden her zaman doğru ve güvenli belgeler üretmek mümkün hâle gelir. Yasal süresi içerisinde sunulması gereken raporlarda gecikmeler yaşanmaz, böylelikle kamu otoritesinin herhangi bir cezai yaptırımı ile karşılaşılması önlenmiş olur.

Doktor, avukat, mühendis, ressam, sanatçı ve diğer tüm serbest meslek sahipleri e-SMM kullanarak kâğıt tasarrufu yapabilir. Elektronik ortamda saklanacak belgeler dolayısıyla arşiv, personel giderlerini bertaraf etme imkânına kavuşur. Elektronik ortamda muhatabına iletilebilen bu belgeler ile posta ve kargo masraflarından tasarruf sağlar, olası gecikmeleri önler. Kâğıda basılı olan makbuz ile kanunen hiçbir farkı yoktur, aynı şekilde kullanılır ve aynı amaca hizmet eder.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir