Ekonomi uzmanı uyardı: 'Euro’da yaşanan dalgalanmalar da dikkate alınmalı'

Ekonomi uzmanı uyardı: ‘Euro’da yaşanan dalgalanmalar da dikkate alınmalı’

Yirminci yüzyılın sonlarında dünya genelinde görülen yüksek enflasyonu kontrol altına almak için birçok ülkenin enflasyon hedeflemesi rejimini benimsediğini belirten Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların fiyatlara geçişini konu aldığı makalesi hakkında açıklamalarda bulundu.

“Dövizin fiyatlar üzerindeki etkisi hala yüksek”

Enflasyon hedeflemesi rejimini benimseyen ülkelerin ekonomik yapılarının birbirlerinden çok farklı olmasının uygulamada da belirgin farklılıklara yol açtığını söyleyen Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, “Özellikle gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen yüksek oranlı döviz kuru dalgalanmaları ülkelerin parasal otoriteleri için önemli bir sorun haline geliyor. Türkiye’de enflasyon hedeflemesi rejimine geçilmesiyle fiyat değişkenlerinin döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalara karşı daha dayanıklı bir hale geldiği görülüyor ancak belirgin bir şekilde gözlemlenen bu dayanıklılığa rağmen döviz kurlarının fiyatlar üzerindeki etkisi hala yüksek” diye konuştu.

“Alım gücü üzerinde oldukça belirgin etkiler bırakacak”

Yüksek etkinin en önemli nedeninin ‘üretimde kullanılan ithal girdiler’ olduğunu söyleyen Öngel, “Yüksek oranlı döviz kuru dalgalanmalarının maliyetlerde oluşturduğu baskı gecikmeli de olsa tüketici fiyatlarına önemli oranda yansıyor. Türkiye’nin coğrafi konumundan kaynaklanan politik belirsizlikler ve global piyasalardaki pandemi etkisi düşünüldüğünde ilerleyen dönemlerde yaşanacak döviz kuru dalgalanmalarının hem ekonominin genel işleyişi hem de hane halkının alım gücü üzerinde oldukça belirgin etkiler bırakması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmaların tüketici fiyatlarını etkileme oranının, üretici fiyatlarını etkileme oranına göre daha yüksek olduğuna vurgu yapan Öngel, “Alım gücü döviz kuru hareketlerinden doğrudan etkleniyor. Euro’da yaşanan değişimler fiyatlara dolara göre daha yüksek oranda etki ediyor. Türkiye’nin uzun süreli iş sözleşmelerinin önemli bir bölümünü dolar ile yapılan işlemler oluştursa da Euro kullanan ülkelerle yapılan anlaşmalar ve merkez bankasının para politikasını belirlerken Euro’da yaşanan dalgalanmaları da dikkate almasında faydalı var” diye konuştu.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir