Ekonomide yeni Buz Çağı

Ekonomide yeni Buz Çağı

Ekonomi Bakanı Berat Albayrak “cari fazla vereceğiz” ve enflasyon tek haneye inecek” diyor. Birincisi kesin, ikincisi ise zor fakat mümkün. Acaba, siz vatandaş olarak bu vaatlerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Ekonomide yeni bir Buz Çağı başladı demek. Cari fazla artık ithalat yapacak gücümüz kalmadığı için. Enflasyon tek haneye düşerse, nedeni hükümetin harcamaları kesmesi ve/ya tüketicinin cebinde para kalmaması anlamını taşır. Ekonomide yapı ve kafa değişmeden cari fazla ve tek haneli enflasyon hastalık işaretleridir.

 

Başkan Erdoğan’ın açıkladığı Yargı Reform Stratejisi çok uzun bir aradan sonra Ankara’dan çıkan ilk yapısal reform vaadi.

Aynı zamanda, AB Komisyonu 2019 Türkiye İlerleme Raporu eleştirilerine de cevap niteliği taşıyor. Eğer vaatler yerine getirilirse, toplumsal huzurun büyük ölçüde tesis edileceği kesin.

Fakat yargıya güven ve ekonomik kalkınma arasında önemli bir bağlantı var. Serbest piyasa sisteminin güvencesi mülkiyet haklarını koruyan bir yargı sistemidir.

Bu sisteme güvenin kaybolması yüzünden özel sektör sabit sermaye yatırımları gerilerken, Türkiye’ye sermaye akışı da azaldı, milletimiz birikimlerini bankacılık sistemi dışında tutuyor.

AB Komisyonu Türkiye Raporu bu linkte: http://www.istanbulanalytics.com/eu-commission-turkey-2019-report/

Yargıda Reform Stratejisi ana başlıkları

 İnternet üzerinden ifade özgürlüğü konusu tartışmalı hale geldi.  Adil yargılanma hakkının temini için yenilikler getiriyoruz  9 amaçtan ilki hak ve özgürlüklerin koruması başlığını taşıyor.  Tutukluluğun azami süresi ayrı ayrı düzenleniyor. Tutukluluk tedbirine ancak zorunlu hallerde başvurulmasına yönelik değişiklik yapacağız.

 İkinci amaç başlığı yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesi  Hakimler ve savcılara coğrafi teminat sağlanacak  Meslekten ihraç olanlara yargı yolu açıktı. İtiraz ve yeniden değerlendirmeye yollarına başvurmak mümkün hale gelecek  Üçüncü amaç insan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırılması  Hukuk fakültelerinde eğitim 5 yıla çıkacak. Hakimlik ve savcılık yardımcılığı mesleği olacak  Dördüncü amaç, yargıda performans ve verimliliğin artırılması  Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde yargıda performans, ölçüm ve takip merkezi kuruyoruz. Uzun süren soruşturma ve davalar bu merkezde oluşturulacak sistem vasıtasıyla takip edilecek  İstinaf mahkemelerini güçlendiriyoruz  Ceza mahkemeleri 24 saat hizmet verecek  Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda davaların daha hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak için özel mahkemeler kuruyoruz  Beşinci amaç savunma hakkının etkin kullanımının sağlanması  Bugün 135 bin avukat var. Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkilerini genişletiyoruz. Avukatlık hizmetlerinin vergilendirilmesi konusunda iyileştirici düzenlemeler yapıyoruz  Avukatlara yeşil pasaport verilecek  6. başlık adalete erişimin kolaylaştırılması  Tanıklığı zorlaştıran uygulamalar kalkacak  7. amaç ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması  Şüphelilerin yüzde 52’si hakkında şüphelilerin kovuşturulmasına gerek olmadığına karar verildi  Cumhuriyet savcılarının taktir hakkı genişletilecek  İade edilen iddianemelerin oranı yüzde 2.6. İade kapsamı yeniden belirlenecek (Kaynak: Euronews)

 

Yazıyı görüntüle


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir