-“Ekonomik yardım fonu siyasal bütünlüğü perçinleyecek”

-“Ekonomik yardım fonu siyasal bütünlüğü perçinleyecek”

Avrupa Birliği ülkelerinin koronavirüs krizi döneminde harekete geçmekte ve pandemi ile baş etmede yetersiz kaldığını İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Elif Şahin, “20 Temmuz’da varılan 750 milyar Euro’luk ekonomik destek paketi uzlaşısı ile Koronavirüs Onarım FonuAB’nin siyasal bütünlüğüne yönelik endişeleri hafifletmeye yönelik ilk adım gibi görünüyor” diye konuştu.

“Birlik çöküyor mu?”

Krizden en çok etkilenen İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerin uzlaşıdan memnuniyet duyduklarını belirten Şahin, “Yardım fonu, AB düzeyinde tartışılan başarısızlık ve birliğin çatırdaması senaryolarını rafa kaldırabilecek bir gelişme olarak okunabilir. Çünkü koronavirüs pandemisi krizinden ekonomik ve sosyal alanlarda ciddi anlamda etkilenen Avrupa Birliği birlik içindeki yetersiz dayanışma, içine çekilme ve pandemi ile ulusal baş etme ve birliğe aykırı hareket etme gibi konuların akabinde “Birlik çöküyor mu? AB başarısız mı oldu? AB içindeki kuzey-güney ayrımı yeniden mi ortaya çıktı?” gibi analiz ve tartışmaları beraberinde getirmişti. Bugün varılan kurtarma paketi uzlaşısını her ne kadar ekonomik etkileri azaltmaya yönelik olsa da, birlik içindeki sosyal eşitsizliklerin derinleşmesini engelleme, demokratik karar alma süreçlerini güçlendirmeve birlik bütünlüğünün zarar görmesi riskini de engellemeye yönelik bir uzlaşı olarak da görmek gerekir” ifadelerini kullandı. 

“Ayrışmalar var”

Ekonomik yardım fonuna rağmen AB içinde ayrışmalar olduğunu belirten Elif Şahin, “Gelinen noktada tabloyu iyimser okumak için henüz erken. Örneğin; Hollanda, Avusturya, Finlandiya, Danimarka ve İsveç’in yardım yapılacak ülkelerde hibelerin doğru kullanılamayacağı endişesini belirtmesi ve yardımdan faydalanacak ülkelerin hukukun üstünlüğü ilkesini gözetmeleri şartı gibi konular uzlaşının zayıf kalemleri olarak kalmış görünüyor” dedi.
 


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir