Ekosisteme katkı sağlayan tedarikçiler, Turkcell’in Tedarikçi Eksenli İnovasyon Günü’nde bir araya geldi

Ekosisteme katkı sağlayan tedarikçiler, Turkcell’in Tedarikçi Eksenli İnovasyon Günü’nde bir araya geldi

Teknolojinin öncülerinden Turkcell, sektörde ve iş süreçlerinde verimlilik odaklı ürün-hizmet kullanımını artırmak amacıyla sürdürdüğü inovasyon odaklı çalışmalarını, gerçekleştirdiği organizasyonlarla güçlendiriyor. Bu kapsamda Turkcell’in yanı sıra ekosisteme ve sektöre katma değer sağlayacak çözümler geliştiren tedarikçiler, iş birliklerini güçlendirmek adına Tedarikçi Eksenli İnovasyon Günü’nde bir araya geldi. Etkinlikte Turkcell’in ekosisteme katkı sağlayan Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı, Büyük Ortağım ve Yerlilik Programı’nın yanı sıra gelişime açık ürünlerini Turkcell’le birlikte hayata geçiren tedarikçilerin tecrübeleri paylaşıldı.

Murat Erkan: “İş ortaklarımızla iş birliğimizin kapsamını geliştirmenin önemine inanıyoruz”

Tedarikçi Eksenli İnovasyon Günü’nde konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şunları ifade etti: “Her geçen gün sayısı artan uzmanlık ve faaliyet alanlarına baktığımızda, hiçbirimizin her şeyi yapması mümkün değil; o yüzden değerli iş ortaklarımızla olan iş birliğimizin kapsamını ve faydasını sürekli geliştirmenin önemine inanıyoruz. Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programımız da bu anlayışımızın doğal bir sonucu. Bu girişimle; inovasyon için harcadığımız eforu, iş ortaklarımızla birlikte sistematize etmeyi ve bu efora ivme kazandırmayı hedefledik. Bunu da ancak tüm paydaşlarımızı inovasyon sürecine en başından dahil ederek, birlikte çalışarak, sorgulayarak ve geliştirerek gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla ekosistemimiz içerisindeki paydaşlarımızla gelenekselin dışında bir iş birliği yaklaşımı geliştirmeyi önemsiyoruz. Ayrıca tedarik zinciri yönetimindeki arkadaşlarımızın da konvansiyonel satın alma faaliyetlerini ve iş yapış şekillerini de yeni rol ve sorumluluklarla zenginleştiriyoruz. Böylece tedarikçi, satın alma ve işbirimleri arasında daha dinamik ve inovasyonu işin içine sokan bir yaklaşımı hayata geçiriyoruz.”

Ali Türk: “Tedarik zincirimizi bir ekosistem yönetimi anlayışıyla yönetiyoruz”

Turkcell Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, şöyle konuştu: “Turkcell olarak 3 bin tedarikçinin bulunduğu bir ekosistemi yönetiyoruz. Çok farklı boyutta ve yetkinlikte dünya çapında tedarikçilere erişiyoruz. Tüm tedarikçilerimiz arasında eşit rekabet ortamı oluşturmak amacıyla, tedarik zincirimizi bir ekosistem yönetimi anlayışıyla yönetiyoruz. Bu kapsamda Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı, Büyük Ortağım ve Yerlilik Programı gibi birçok öncü inisiyatifi hayata geçirdik. Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı ile 10 projeyi hayata geçirdik ve tedarikçilerimize toplamda 300 milyon TL’lik iş hacmi oluşturduk. Büyük Ortağım Programı’na ise şimdiye kadar 12 farklı ilimizdeki 17 farklı teknokentten 45 start-up katılım sağladı ve birlikte yaklaşık 25 milyon TL’lik bir iş hacmi oluşturduk. 2020 yılında başlattığımız Yerlilik Programı ile de halihazırda yürüttüğümüz ve planladığımız tüm millilik ve yerlilik çalışmalarını hızlandırmayı hedefledik. KOBİ’ler, yerli üreticiler ve teknoparklarla iş birliği toplantıları yapıyoruz.”

“Turkcell, inovatif çözümleri kendi iş süreçlerinde değerlendiriyor”

Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı hakkında da kapsamlı bilgiler veren Ali Türk, “Turkcell ekiplerinin tedarikçilerle inovatif fikir ve çözümlerin projelendirilmesini sağlayan Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı, Turkcell’in yanı sıra ekosisteme ve sektöre de katma değer sağlıyor. Turkcell’in teknik, satış ağı ve proje yönetimi yetenekleri sayesinde geliştirilen ürün ve hizmetler; firmalara iş süreçlerinde gelişme, tasarruf, kalite ve gelir artışı sağlıyor. Programla tedarikçiler, gelişime açık ürün ve hizmetlerinin yanı sıra yeni projelerini de hayata geçirebiliyor. Program ayrıca çalışanlarımızın şirket içinde inovasyon becerilerini geliştirmeleri için bir araç, eğitim ve motivasyon kaynağı olurken, tedarikçilerimizin ürün ve hizmetlerini geliştirerek iş kapasitelerini, sektörlere erişimini ve gelirlerini artırabilecekleri bir işlev görüyor. Ayrıca projelendirmenin, değerlendirme ve geliştirme aşamaları sonrası ortaya çıkan ürün veya hizmetlerin ilk müşterisi Turkcell oluyor. Turkcell, bu inovatif çözümleri kendi iş süreçlerinde değerlendiriyor” dedi.

Etkinlikte Turkcell Süreç Geliştirme Ekibi tarafından Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı hakkında bir sunum yapıldı. Ayrıca Turkcell’le ürün ve hizmetlerini geliştiren tedarikçiler, tecrübelerini paylaştı. Ardından İş Dünyasında Dijital Dönüşüm Paneli ve Sürdürülebilirlik ve Enerji Verimliliği Paneli düzenlendi. Etkinlik, İnovasyon Nedir temalı oturumun sonunda Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı’nın proje paydaşları Turkcell çalışanları ve tedarikçilerin ödüllendirilmesiyle sona erdi.

Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı’na başvuru süreci

Turkcell ekiplerinin tedarikçilerle inovatif fikir ve çözümlerin projelendirilmesini sağlayan Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı kapsamında proje fikirlerini Turkcell ile geliştirmek isteyen firmalar, supplychain@turkcell.com.tr e-posta adresinden veya Turkcell’in Tedarikçi Yönetim Sistemi üzerinden başvurabiliyor. Gelişime açık proje fikirleri, Tedarik Zinciri İnovasyon Sorumluları tarafından değerlendirildikten sonra, farklı kriterler sonrası ticari olarak Turkcell Genel Müdür Yardımcılarından oluşan bir komitenin onayıyla hayata geçiriliyor. Komite; projeleri inovatiflik, uygulanabilirlik, fizibilite ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendiriyor.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir