Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Kasım ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri gelişmelerini paylaştı. Kasım 2021 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Ekim 2021 verilerine göre varlıklar 1 milyar 155 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 2 milyar 854 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu açığı ise bir önceki aya göre 1 milyar 699 milyon dolar azalarak 115 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 3 milyar 246 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 635 milyon dolar ve 469 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 155 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler 3 milyar 483 milyon dolar ve 1 milyar 29 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 1 milyar 658 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2 milyar 854 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Kasım döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ekim dönemine göre 1 milyar 758 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 725 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 688 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 59 milyon dolar azaldı.

Kasım 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 137 milyar 598 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 76 milyar 780 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 60 milyar 818 milyon dolar olarak gerçekleşerek Ekim 2021 dönemine göre 1 milyar 554 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 28 düzeyinde gerçekleşti.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir