Fındık ihracatında cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Fındık ihracatında cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, söz konusu dönemin büyük bir kısmının, tüm dünyanın mücadele içerisinde olduğu Covid-19 salgını ile geçtiğini, buna rağmen global ticaretin yavaşladığı böyle bir dönem de ihracattaki artışın sevindirici olduğunu söyledi.

Sevinç, 269 bin 399 ton iç fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 592 milyon 437 bin dolar döviz geliri elde edilen bir önceki aynı döneme göre miktarda yüzde 27,5 döviz gelirinde ise yüzde 45,2 oranında artış sağlandığına dikkat çekti.

KFMİB Başkanı Sevinç, “Bu başarıya ulaşılmasında emeği geçen, başta ürünün gerçek sahibi fındık üreticilerimiz olmak üzere, dünyanın en gelişmiş işleme tesislerine sahip olan, nesillere dayanan tecrübeleri sayesinde 150’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren ve dünya fındık piyasalarında saygın bir üne sahip olan fındık sanayici-ihracatçılarına bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmekten ziyadesiyle mutlu olduğumu belirtmek istiyorum” dedi.

“Tedirginlik duyuyoruz”

Sevinç, şöyle devam eti:

“Fındık ihracatçıları olarak rekor üstüne rekor kırmanın mutluluğunu yaşarken, önümüzdeki dönemde kuvvetle muhtemel Covid-19 ikinci dalgası nedeniyle global ölçekte beklenen daralmanın, içinde bulunduğumuz sezonda talep krizi olarak karşımıza çıkması ihtimalinden de bir o kadar tedirginlik duyduğumuzu ifade etmek isterim. Zira talepte yaşanabilecek bir azalma hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız aleyhine sonuçlar doğurabilecek nitelikteki gelişmelerdir. Bilindiği üzere, genel ihracatımız içerisinde 2.2 milyar dolar ile küçük bir paya sahip gibi görünmekte olsa da, her fırsatta öne çıkardığımız gibi sıfıra yakın ithal girdi içerdiği dikkate alındığında fındık ihracatı net döviz girdisi bakımından ülkemiz genel ihracatı içerisinde önemli bir konuma sahiptir. Esasen, pandemi şartlarının gölgesi altında geçen 2020 yılı ilk 8 ayındaki Türkiye genel ihracatı içerisinde, tüm sektörleri geride bırakarak, döviz bazında ihracatını en çok artıran sektörün Fındık ve Mamulleri sektörü olması ve cari açığımızın finanse edilmesine doğrudan sağladığı katkı sektörün önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir.”

Fındık sanayici ve ihracatçısına düşen görevin ihracatın sürdürülebilir bir şekilde artırılmasını sağlamak olduğunu belirten KFMİB Başkanı Sevinç şunları kaydetti:

“Üreticilerimize de düşen görev, global tüketim için ihtiyaç duyulan miktarda kaliteli fındıkların Türkiye orijinli olarak karşılanmasına imkan verecek şekilde kalite ve verimi artırmaktır. Devletimize düşen görev ise fındığın yüzde 90’a yakın kısmının ihraç edilmekte olduğunu hiç hatırdan çıkarmadan, dünya fındık ve ikame ürün piyasalarını değerlendirmek suretiyle alınacak kararların ve uygulanacak politikaların ihracat odaklı olmasına öncelik vermektir.”

25 bin kişiye daha istihdam

KFMİB Başkanı Sevinç, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bu ortamın sağlanması ve sürdürülmesi ile fındık sanayici ve ihracatçıları olarak hedeflediğimiz 500 bin ton ihracat karşılığı çok daha yüksek döviz girdisi sağlamak ülküsüne ulaşmamız mümkün olacaktır. Karadeniz bölgesinde ilave yaklaşık 25 bin kişiyi daha istihdam ederek bölgenin sosyoekonomik şartlarının iyileştirilmesinde sağlanan önemli ve somut katkılar da büyüyerek devam edebilecektir.”

Metin Akyürek
 


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir