'Gelir İdaresi yeni bir sayfa açmalı'

‘Gelir İdaresi yeni bir sayfa açmalı’

‘Gelir Uzmanlığı Mesleği Değerlendirme Raporu’ açıklandı. Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği’nin hazırladığı raporda Gelirler Genel Müdürlüğü yerine 2005 yılında kurulan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 10 yıl içinde tamamlanması hedeflenen dönüşümü henüz sağlanamadığı için sıkıntılar olduğu söylendi.

Raporda “Merkezde, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı bulunuyor. Taşrada ise 29 ilde Vergi Dairesi Başkanlıkları, diğer illerde Defterdarlıklar kanalı ile vergi daireleri ve mal müdürlüklerinden oluşan bir organizasyon var. Vergi yönetimi organizasyonunun tekrar gözden geçirilerek yeniden yapılanması gerekiyor” denildi.

Personel yapısı karmaşık bir hale geldi
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurulması ile birlikte personel yönünden de değişikliğe gidilerek personelin kariyer meslek olan gelir uzmanlarından oluşmasının hedeflendiği, bu kapsamda kurumun omurgasını oluşturan gelir uzmanı istihdamının hız kazandığı ancak gelir uzmanlığı mesleğine gereken önemin verilmemesi ve mesleğe kariyer dışı atamalar gibi nedenlerle gelir uzmanlarının yarıya yakınının büyük bir heyecanla başladıkları mesleklerini kısa sürede bıraktığının ifade edildiği raporda, bu dönüşüm sağlanamadığı için vergi yönetimi gibi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın personel yapısının da karmaşık bir hale geldiği belirtildi.

Kariyer mesleklerde merkez-taşra ayrımı kaldırılmalı
Raporda, “Taşra teşkilatlarında görev yapmasına ve merkez uzman sayılan kariyer meslek bulunmasına rağmen, hem merkez teşkilatlarında hem de taşra teşkilatlarında görev yapan gelir uzmanlığı mesleği taşra kariyer mesleği statüsünde sayılmaktadır” denilerek “Kariyer mesleklerde merkez-taşra ayrımı kaldırılmalıdır” önerisi yer aldı.

Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları’nın görev tanımları yapılmalı
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği’nin hazırladığı raporda, nitelikli insan kaynağı yetiştirmekte ve istihdam etmekte yeterli birikime ve tecrübeye sahip olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mesleki taassuptan kaynaklı sebep nedeniyle gelir uzmanlarının yetiştirilmesinde ve istihdamında zorlandığı açıklandı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:
“Bu bakımdan mesleğe kariyer dışı atamalar son bularak uzmandan memur memurdan uzman yapılmaya çalışılan bu yanlıştan dönülmelidir. Kariyer mesleklerin taşrada görev yapmasından daha doğal bir şey olamaz ancak kariyer mesleğin merkezi taşrası da olmaz. Dolayısı ile Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan Devlet Gelir Uzmanı ve Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanı kariyer kadrolarının birleştirilmesi ile idari etkinliğin önünün açılmış ve bürokrasi de azaltılmış olacaktır. Buradan hareketle hem insan kaynağının hem de Gelir İdaresi Başkanlığının etkinliğini ve verimliliğini artırmak için Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanlarının görev tanımlarının yapılması ve yetkilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Güçlü ve etkin bir Gelir İdaresi için rapor ile elde edilen sonuçları başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Gelir İdaresi Başkanlığımız ile de paylaşarak açılacak bu yeni sayfaya Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları olarak elimizden gelen bütün gayretimizle katkı sunacağız.”


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir