'Güçlendirilen bina yeni yapılan bina ile aynı dayanıklılıkta oluyor'

‘Güçlendirilen bina yeni yapılan bina ile aynı dayanıklılıkta oluyor’

Aktif 3 fay hattı üzerine kurulu olan Türkiye deprem açısından risk taşıyan ülkeler arasında bulunuyor. Uzmanlar son zamanlarda yaşanan depremlerin, büyük depremin habercisi olduğunu belirtiyor. Bu noktada risk taşıyan binaların dönüşümü önem kazandı. Kentsel dönüşüm ile riskli görülen binalar deprem yönetmeliğine uygun olarak yeniden inşa ediliyor. Ayrıca kat malikleri aralarında anlaşarak hasar ve risk tespiti yaptırdıktan sonra binayı güçlendirme çalışmasına sokabiliyor.

Bu konu hakkında açıklama yapan Mapei Genel Müdürü Selman Tarmur, “Riskli tüm binalar güçlendirmeyle kurtarılabilir ancak çok kötü durumda olan binalarda güçlendirme maliyeti yıkıp yeniden yapmaktan daha yüksek çıkabilir. Kriterlere uygun şekilde güçlendirilen binaların, deprem güvenliği açısından yeni yapılardan hiçbir farkı kalmaz. Bu konutlar, yıkıp yeniden yapma maliyetinin yüzde 40’ına veya daha düşük bir rakama güçlendirilebilir” dedi.

“Ülkeler güçlendirme ile depreme hazırlanıyor”
Bina güçlendirmenin yıkıp yeniden yapmaya göre çok daha kısa sürdüğünü belirten Selman Tarmur “Bina güçlendirme uygulamaları dünyada uzun yıllardır Japonya, Hindistan, İtalya, Çin ve Amerika gibi ülkelerde farklı ölçeklerde ve farklı afetlere yönelik risklerin azaltılması amacı ile uygulanıyor. İster gelişmiş ya da gelişmekte olan, ister gelişmemiş ülkelerde olsun, risk ve zarar azaltma çalışmaları olarak okul, hastane, acil durum hizmeti verilen binalar, altyapı sistemleri, kamu binaları, özel mülkler, kültürel miras yapıları bina güçlendirme uygulaması yöntemiyle güvenli hale getiriliyor. Türkiye genelinde hasarlı bir binanın tamamının yıkılıp yeniden yapılması yaklaşık 2 yıl sürüyor. Bina güçlendirme çalışmaları ise 4 ile 6 ay gibi kısa bir zamanda tamamlanıyor. Tüm eski binaların yıkılarak yeniden yapılması maddi ve manevi olarak mümkün olmayacağından, bu yapıların uygun olanlarının, tespit edilerek güçlendirilmesi yıkıp yeniden yapmaya göre her açıdan daha uygun olacaktır” diye konuştu.

“Binanızın ölçümlerini yaptırın”
Maliklere seslenen Tarmur “Güçlendirme projesi yapan şirketler, başvuruda bulunan binalarda hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapıların risk faktörlerini ölçümlemek için alanında uzman inşaat mühendisleri aracılığı ile bilgilendirme amaçlı dayanıklılık raporu hazırlıyorlar. Tespit çalışmaları kapsamında binanın kolonlarından ve zemininden örnek parçalar alarak ölçümlerini gerçekleştiriliyorlar. Bu ölçüm sonuçları kapsamında bina sahiplerini öncelikle güçlendirmeye yönlendiriyor, güçlendirmenin faydalı olmayacağı binalarda ise yıkıp yeniden yapmaya yönlendiriyorlar” dedi.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir