İhracatın yüzde 41,6'sını büyük ölçekli girişimler gerçekleştirdi

İhracatın yüzde 41,6’sını büyük ölçekli girişimler gerçekleştirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı. Dış ticaret istatistikleri ve iş kayıtları sistemi kullanılarak elde edilen verilere göre, 2021 yılında 101 bin 319 girişim ihracat, 102 bin 931 girişim ithalat yaptı. Yapılan eşleştirmede, ihracat ve ithalat yapan girişimlerin yaklaşık yüzde 100,0’ının bilgilerine ulaşıldı. Bu girişimler toplam ihracatın ve ithalatın yaklaşık yüzde 100,0’ını gerçekleştirdi.

Toplam ihracatın yüzde 19,7’sini yapan 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, toplam ihracat yapan girişimlerin yüzde 62,6’sını oluşturdu. İhracatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 19,2, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 19,4, 250 ve üzeri kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 41,6 oldu.

Toplam ithalatın yüzde 10,6’sını 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler yaptı. İthalatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 11, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 16,9 oldu. 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin ithalattaki payı yüzde 61,4 olurken; bu girişimler toplam ithalat yapan girişimlerin yüzde 3,1’ini oluşturdu.

İhracatın yarısından fazlasını sanayi sektöründeki girişimler gerçekleştirdi

Girişimin ana faaliyetine göre ihracatın yüzde 55,5’ini, ithalatın ise yüzde 54,8’ini sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler yaptı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı yüzde 40,9, ithalattaki payı ise yüzde 32,0 düzeyinde gerçekleşti.

Sanayi sektörünün ihracatında 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimler yüzde 67,2 pay ile öne çıktı. Ticaret sektörünün ihracatında ise yüzde 92,0 pay ile 1-249 kişi çalışanı olan küçük ve orta ölçekli girişimlerin hâkimiyeti devam etti.

Sanayi sektörü ithalatında büyük ölçekli girişimler yüzde 79,4 pay ile öne çıktı. Ticaret sektöründe, büyük ölçekli girişimlerin payı yüzde 24,9’dan yüzde 30,1’e yükselirken, diğer sektöründe büyük ölçekli girişimler yüzde 63,0 pay ile önde olmaya devam etti.

Sanayi sektöründeki girişimler ihracatının yüzde 47,1’ini Avrupa Birliği (AB 27) ülkelerine yaptı

Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ihracatlarının yüzde 47,1’ini AB 27 ülkelerine, yüzde 13,2’sini AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerine ve yüzde 12,4’ünü Yakın ve Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirdi. AB 27 ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 63,3’ünü sanayi, yüzde 34,7’sini ticaret, yüzde 2,0’ını ise diğer sektöründeki girişimler yaptı.

Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ithalatlarının yüzde 33,4’ünü AB 27 ülkelerinden, yüzde 24,0’ını Diğer Asya ülkelerinden, yüzde 16,4’ünü ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden gerçekleştirdi. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin en çok ithalat yaptığı ülke grupları sırasıyla yüzde 34,3 pay ile AB 27 ülkeleri, yüzde 31,4 ile Diğer Asya ve yüzde 13,8 ile AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri oldu.

İmalat sanayi ürünleri ihracatının yüzde 56,8’ini sanayi sektöründeki girişimler yaptı

İmalat sanayi ürünleri ihracatının yüzde 56,8’ini ana faaliyeti sanayi olan girişimler, yüzde 39,9’unu ise ana faaliyeti ticaret olan girişimler gerçekleştirdi. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptığı ihracatın ise yüzde 96,2’sini imalat sanayi ürünleri, yüzde 1,7’sini tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.

İmalat sanayi ürünleri ithalatının yüzde 52,2’si sanayi, yüzde 38,8’i ticaret ve yüzde 9,0’ı diğer sektörlerdeki girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin ithalatının yüzde 72,2’sini imalat sanayi ürünleri, yüzde 4,3’ünü madencilik ürünleri, yüzde 4,2’sini ise tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.
İhracatın yüzde 60,7’si ilk 500 girişim tarafından gerçekleştirildi

İhracatın yüzde 60,7’sini, ithalatın ise yüzde 76,0’ını ilk 500 girişim yaptı. En çok ihracat yapan ilk 5 girişim toplam ihracatın yüzde 12,5’ini, en çok ithalat yapan ilk 5 girişim ise ithalatın yüzde 20,7’sini gerçekleştirdi.
Sanayi sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı yüzde 13,5, ticaret sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin ticaret sektöründeki payı ise yüzde 11,2 oldu. Sanayi sektöründe en fazla ithalat yapan ilk 5 girişiminin payı yüzde 17,9, ticaret sektöründe ise yüzde 10,5 oldu.

Girişimlerin yüzde 57,7’si tek ülkeden ithalat yaptı

Girişimlerin yüzde 43,5’i tek ülkeye ihracat yaparken, yüzde 16,6’sı iki ülkeye ihracat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeye ihracat yapan girişimlerin oranı yüzde 4,8 iken, bu girişimlerin ihracattaki payı yüzde 58,9 oldu.

Girişimlerin yüzde 57,7’si, tek ülkeden ithalat yaparken, yüzde 14,3’ü iki ülkeden ithalat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeden ithalat yapan girişimlerin oranı yüzde 2,1 iken, bu girişimlerin ithalattaki payı yüzde 54,6 oldu.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir