'Katma değerli üretimler 2021’de Covid-19’u hackleyecek'

‘Katma değerli üretimler 2021’de Covid-19’u hackleyecek’

Türkiye ve dünyada etkisini hissettiren Covid-19 reel ve finans başta olmak üzere birçok sektörde temel alışkanlıkların değişmesine neden oldu. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, pandemi ile birlikte birçok sektörde katma değerli üretimlerin önem kazandığına işaret ederek, “Sağlık, gıda ve lojistik başta olmak üzere birçok sektör hem nitelik hem de nicelik olarak önemli mesafeler kat etti. Bu kapsamda Covid-19 bazı sektörleri olumsuz yönde etkilese de bu durumu fırsata çevirenler de var” dedi.

Buna ilave olarak gerek sağlık gerekse medikal alanda Covid-19’u hacklemek adına çalışmaların devam ettiğini kaydeden Akbulut, “Sınai mülkiyet haklarında patent, faydalı model, marka ve tasarım başvurularındaki artışların 2019’a nazaran yüksek olması ve katma değerli üretimlerin de artarak devam etmesi 2021’de Covid-19’un hacklenmesine işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

“2020 yılında dünyayı hackledi”
Şirketlerin pandemi döneminde dijitalleşme ayağında yapmış oldukları yatırımları artırdığına işaret eden Akbulut, “E-ticarete yönelik taleplerin birçok şirkette artış trendinde olduğunu görebilmek mümkün. Ayrıca ülke geneline baktığımızda yerli patent başvuru sayılarında 2019 yılına kıyasla yılın ilk 11 ayında yüzde 10,9, faydalı model başvurularında yüzde 27,7 marka başvurularında ise yüzde 30,5 oranında artış gözlendi. Veriler ışığında 2021’in odak noktasına katma değerli üretimlerin yerleşmeye başlayacağını ifade edebiliriz. Pandemi, klasik anlayışlardan ziyade pratik anlayışları da öne çıkarttı. Covid-19 pandemisi 2020 yılında dünyayı hackledi. Birçok kurum ve kuruluş ilk etapta bu gerçeğe gözlerini kapattı. Sonrasında ise globalde oluşan bilinçle pandemiye karşı savaş başladı” diye konuştu.

“Alınan önlemler etkisini 2021’in ikinci çeyreğinde gösterecek”
Covid-19 sürecinde birçok şirketin makinelerini durdurmadan üretime devam ettiğini anlatan Akbulut, “Çarkların dönmesinin temel sebebinin oluşan ihtiyaçlarla birlikte inovasyon ve katma değerli üretimin rolü büyük önem taşıyor. Bu dönemde üretim devam ederken birçok işletmenin davranış biçimi değişse de dünyanın savaştığı bu virüse karşı ülkemizde de sadece belirli sektörlerde değil tüm alanlarda topyekün bir mücadele var. Bu anlamda sağlık sektöründe olduğu gibi ekonominin tüm alanların da ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır’ anlayışında hareket edilmesi 2021 yılında ekonomik kalkınma açısından umut verici unsur olacaktır. Alınan bu önemlerin yansımalarını birçok sektör 2021’in ikinci çeyreğinde ivmelenme olarak bekliyor. Sınai mülkiyet haklarında da 2020’de yakalanan artışın tüm sektörler için inovasyonun önemini vurgulamakla birlikte, işletmelerin normalleşme sürecine inovasyonla ayak uydurmasıyla daha da artmasını bekliyoruz” diye konuştu.


Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir