KDK, vatandaşın yangın nedeniyle uğradığı zararın ödenmesini sağladı

KDK, vatandaşın yangın nedeniyle uğradığı zararın ödenmesini sağladı

Elazığ’dan Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuruda bulunan vatandaş, enerji nakil hattında tel kopması sonucunda anız yangını çıktığını ve bunun sonucunda, ilgili bölgede adına kayıtlı olan parseldeki arazisinde dikili bulunan badem fidanları ile damlama sisteminin zarar gördüğünü belirtti.

Vatandaş, ilgili İlçe Tarım Müdürlüğünün tespit tutanağı ile yangının oluşturmuş olduğu hasarın fark edildiğini ve bunun üzerine ilgili şirketten yangın sonucu oluşan zararın karşılanması talebinde bulunduklarını bildirdi.

Ancak taleplerine ilişkin herhangi bir gelişme olmadığını söyleyen vatandaş, enerji nakil hattında tel kopması sonucunda arazisinde meydana gelen zararının yasal faiziyle birlikte karşılanması için KDK’ya başvurdu.

Başvuruyu alan KDK, enerji dağıtım şirketinin, enerji nakil hattı bakımı ve işletilmesindeki eksikliklerden sorumlu olduğunu ve enerji hatlarını kişilerin can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmeyecek şekilde inşa etmek, bu hatlara güvenli yaklaşma sınırının aşılmasını önleyici tedbirleri almakla yükümlü olduğunu belirledi.

Dağıtım şirketinin söz konusu nakil hattında en son 2019 yılında bakım yaptığını tespit eden KDK, bu çerçevede dağıtım şirketinin Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği gereği bakım ve onarımını gereği gibi yerine getirmesi gerektiği, olabilecek tehlikeleri düşünerek gerekli denetimleri yapması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

KDK, somut olayda dağıtım şirketi yönünden bir ihlal söz konusu olmasa dahi ağır özen yükümlüğü gereği meydana gelen olaydaki doğan zararın dağıtım şirketi tarafından karşılanması gerektiği sonucuna ulaştı.

KDK karar verdi, başvurucunun zararı yasal faiziyle ödendi

Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığı incelemeler sonucunda; başvuranın zararının olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ilgili Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından başvurana ödenmesi için Tavsiye Kararı verdi.

KDK’nın kararının üzerine başvurucunun sorunu çözüme kavuştu. İlgili Elektrik Dağıtım A.Ş., Kamu Denetçiliği Kurumuna verdiği cevabı yazısında; başvurucuya yasal faiziyle birlikte ödeme yapıldığını bildirdi.

Huzeyfe Tarık Yaman

 


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir