Kibar Holding, 2021 yılında yürüttüğü sürdürülebilirlik faaliyetleri raporunu yayınladı

Kibar Holding, 2021 yılında yürüttüğü sürdürülebilirlik faaliyetleri raporunu yayınladı

Bu sene 50’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kibar Holding, sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetlerini sürdürüyor. 2019 yılında, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ilke, amaç ve hedefleri ile Küresel Raporlama Girişimi standartları esas alınarak ‘Kibar Grubu 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi’ni oluşturan grup, Birleşmiş Milletlerin 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı ‘169 hedefi’ne katkı sağlayacak yol haritası kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

“Dünyamıza sorumluluğumuz her geçen yıl artıyor”
Bütün faaliyetlerinde gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek hareket etmeyi ilke edindiklerini ifade eden Kibar Holding CEO’su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Haluk Kayabaşı, “Bildiğiniz üzere karbon nötr ekonomiye geçiş sürecinde dinamik bir süreç yaşıyoruz. Bu geçişte, tüm oyuncuların üstlenmesi gereken sorumluluklar her geçen gün artmaktadır. Biz bu bilinç ve farkındalıkla hem ülke ekonomimize sunduğumuz katkıyı sürekli kılmak hem de dünyamızın geleceğine katkı sağlamak için her geçen yıl daha fazla sorumluluk üstleniyoruz. Ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimiz çerçevesinde tüm paydaşlarımıza sunuyoruz. Uluslararası standartlara uygun olarak hazırladığımız sürdürülebilirlik raporlarımızda bu yıl, ilgili göstergelerimizin Uluslararası Güvence Denetimi Standardı ve Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Denetimleri kapsamında doğrulanmasını sağladık” diye konuştu.

Aynı zamanda, UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyeliği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) öncülüğünde kurulan, İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi’nin (IICPSD) Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüten Kayabaşı, 5 kıtada 100’ü aşkın ülkeye 3 milyar dolara yakın ihracat yapan Kibar Grubu olarak, sadece son iki yılda, iklim değişikliği ile mücadele ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak 18 yeni projeyi hayata geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

2021 yılında enerji yoğun şirketlerinden Assan Alüminyum’da elektrik tüketimi kaynaklı emisyonlarını nötrleyen grup, hasıla bazında sera gazı emisyon yoğunluğunu yüzde 39,3 ve su yoğunluğunu yüzde 46,5 oranında azalttı. 2018 yılında faaliyete geçen Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Atık Su Geri Kazanım Tesisi yatırımıyla yılda 500 bin metreküpe yakın suyun geri kazanımına imkân sağladı. Grup, geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan hammadde miktarını son altı yılda yüzde 50 artırırken geri kazanılan atık oranını yüzde 99,3’e yükseltme başarısı gösterdi. Biyoçeşitliliği koruma stratejisi çerçevesinde yaptığı iş birliğiyle nesli tükenmekte olan bir bitkiyi ekosisteme kazandırdı, diğer bir bitkiye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olarak kadın istihdamını destekleyen ve güçlendiren uygulamaları hayata geçiren grup, son altı yılda kadın çalışan sayısını yüzde 39 ve kadın üst düzey yönetici oranını yüzde 44 artırdı. Sosyal sorumluluk projeleriyle toplum yararına pek çok dayanışma kampanyasına destek sağladı.

“36 Hedef” için çalışmalar sürüyor
Grubun sürdürülebilirlik alanında 2025 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı “36 Hedef” arasında; ekonomik büyümeyi sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek, kadın çalışan sayısını ve kadın üst düzey yönetici oranını artırmak, mesleki gelişim ve katılımı yükseltmek, tüm şirketlerde dijital dönüşümü tamamlamak, ürün ve hizmet kalitesini en yüksek standartlarda sürdürmek, temiz ve çevreye duyarlı teknolojileri ve süreçleri uygulamak bulunuyor. Grup ayrıca, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve verimli kullanımını sağlamak, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına katkıyı yükseltmek, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı artırmak, küresel iş birlikleri geliştirmek, paydaşların sürdürülebilir kalkınma ilke ve amaçlarını benimsemelerini sağlamak ve sosyal sorumluluk projelerine yönelik çalışmaları artırmak gibi somut hedefler ışığında çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir