Marka Tesciline Karar Verdiğinizde Ne Yapmanız Gerekir?

Marka Tescil Başvurusu: Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılacak marka tescil talebinde bulunma işlemi. Markanın tescilinde uygunluk olup olmaması araştırması yapıldıktan sonraki adımdır.

Marka Şekli İnceleme: Türk Patent ve Marka Kurumu başvurusu ardından Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanları tarafından markanın 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı incelenir.

Marka Bülteninde İlan: Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından şekli inceleme yapılır. Eğer markanız tüm gereksinimleri karşıladıysa Marka Bülteninde ilana verilir. Bu iki aylık süreçte markanız üçüncü kişilerin itirazına açılır. Herkesin itiraz hakkı vardı.

Markanıza itiraz gelirse neler yapabilirsiniz? Bu durumda karşı görüş dosyalama hakkımız doğar. Uzman ekibimizle bir karşı görüş dosyası hazırlarız. Çalışmanın sonucunda süreç devam eder.

Marka Kabul: Marka ilan sürecinde herhangi bir itiraz olmaması durumunda markanız tescile kabul edilir ve tarafımıza Marka Tescil Ücreti Bildirimi yazısı gönderilir. Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil harcını yatırarak markanızın tescil işlemini gerçekleştirmiş olursunuz.

Marka Tescil Belgesi: Türk Patent ve Marka Kurumu ödenen tescil harcı sonrası Tescil Belgenizi düzenleyip tarafımıza gönderir.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir