Medipol, sürdürülebilir kalkınma merkezi kurdu

Medipol, sürdürülebilir kalkınma merkezi kurdu

Medipol, 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun tüm boyutlarıyla ortadan kaldırılması ve insanlığın ortak refahının sağlanması için Birleşmiş Milletler öncülüğünde hazırlanan 17 amaç ve 169 hedeften oluşan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu amaçla İstanbul Medipol Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Küresel amaçların ele alınmasında kritik bir rol oynayacak olan merkez; araştırma projeleri, eğitimler, eylemler ve politikalar aracılığıyla sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet edecek.

Yaşanabilir bir dünya için çalışacak
Verilen bilgiye göre, gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya amacına hizmet etmeyi hedefleyen Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçları arasında; sürdürülebilir kalkınmanın bir alan olarak geliştirilmesi, sürdürülebilir üretim ve tüketim konularının teşvik edilmesi, sanayi ile üniversite iş birliğinin sağlanması, Türkiye’deki yeşil ekonomik dönüşüm çalışmalarının desteklenmesi, yerel ve uluslararası literatürde sürdürülebilir kalkınma konularına katkı sağlanması, ekolojik sürdürülebilirlik gibi alanlarda bilgi üretilmesi, sürdürülebilir kalkınmayla ilgili konularda eğitim-öğretim verilmesi, hem ulusal hem uluslararası düzeyde araştırmalar yapılması, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturulması, ulusal ve uluslararası kurumlarla ve araştırmacılarla iş birliğinin sağlanması ile merkezin olanakları, vizyonu, stratejileri ve amacı çerçevesinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmesi yer alıyor.

“Üniversitelere büyük sorumluluk düşüyor”
Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil, sürdürülebilir kalkınmanın öneminin gün geçtikçe arttığını ve toplumun en önemli yapı taşlarından olan üniversitelere büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. Günümüzde yaşanan ekonomik, iklimsel ve sosyal krizlerin ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın önemini daha fazla ortaya çıkardığına dikkat çeken Prof. Dr. Tiftikçigil, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluğun son erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışın sağlanması için küresel bir eylem çağrısıdır. Ülkelerin kalkınmasında ve refah düzeyinin artırılmasında kritik görevler üstlenen yükseköğretim kurumları, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için katkı sağlayan paydaşlardan biri olarak da önemli role sahip. Bu çerçevede merkezimiz; eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapacak, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile toplumsal faydayı artırmaya yönelik faaliyetlerini sürdürecek” açıklamasında bulundu.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir