Net döviz pozisyonu açığı Haziran ayında azaldı

Net döviz pozisyonu açığı Haziran ayında azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Haziran ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verilerini paylaştı. Haziran 2022 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Mayıs 2022 verilerine göre varlıklar 224 milyon dolar artarken, yükümlülükler 5 milyar 624 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu açığı ise 100 milyar 78 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Mayıs 2022 dönemine göre 5 milyar 848 milyon dolar azaldı.

Haziran 2022 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 355 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 370 milyon dolar ve 260 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 224 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 4 milyar 779 milyon dolar ve 1 milyar 384 milyon doları azalırken, ithalat borçları 539 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 5 milyar 624 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Haziran 2022 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Mayıs 2022 dönemine göre 522 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 4 milyar 257 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 163 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 2 milyar 9 milyon dolar azaldı.

Haziran 2022 döneminde kısa vadeli varlıklar 145 milyar 484 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 84 milyar 650 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 60 milyar 834 milyon dolar olarak gerçekleşerek Mayıs 2022 dönemine göre 677 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyinde.


Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir