OYAK Çimento, 2021 yılı Entegre Raporunu yayınladı

OYAK Çimento, 2021 yılı Entegre Raporunu yayınladı

Çimento sektörünün liderlerinden biri olan OYAK Çimento, daha sürdürülebilir bir dünya ve sağlıklı bir geleceği inşa etmek için Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmelere öncülük etmeye devam ediyor. Şirket tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan 2021 Entegre Raporu’nda, klasik endüstriyel performans göstergelerine ilave olarak, teknolojik, sosyal, çevresel ve ekonomik parametrelerin daha da kapsamlı biçimde iş süreçlerine dahil edildiği görülüyor. Sürdürülebilirlik alanındaki konumunu daha da ileriye taşıma hedefinde olan şirket, küresel gelişmelere uyum sağlamanın ötesinde söz konusu gelişmelere liderlik eden bir misyon da üstleniyor.

Şirket odağına ‘Sürdürülebilirlik ve Dijitalizasyon’u aldı

Sürdürülebilirlik alanında yönünü Türkiye’nin 2050 net sıfır hedefine de katkı verecek şekilde belirleyen OYAK Çimento, iklim değişikliğine yönelik önlemlerin daha da arttırıldığı 2021 yılında sürdürülebilir kalkınmayı desteklerken, sektöre yön verecek uygulamalarla da hedeflerine ilerlemeye devam ediyor. Şirket, uzun bir süre önce uygulamaya koyduğu sürdürülebilir yönetim yolculuğunda, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve dijitalizasyon konularındaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

OYAK Çimento 4.0 Projesi ile dünyada ilklerden birini gerçekleştiriyor

Küresel çapta çimento sektörü için birçok ilki gerçekleştiren şirket verimlilik, üreticilik ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerini endüstriyel anlamda çimento sektörü adına birçok ilki içeren dijital dönüşüm projesi OYAK Çimento 4.0 ile destekliyor. Neredeyse tamamı iç kaynaklarla kurgulanan proje, sadece Türkiye’de değil, global anlamda da çimento sektörü açısından birçok ilk uygulamayı barındırıyor. Şirket söz konusu proje ile son dönemin ve yakın geleceğin en önemli başlıklarından olan karbondioksit (CO2) azaltımına doğrudan destek sağlıyor.

‘Net-Zero’ taahhüdünü veren ilk Türk çimento şirketlerinden biri

Şirket raporunda yer verilen bir başka nokta da sürdürülebilirlik politikalarının 2050 hedefleri doğrultusunda AB Yeşil Mutabakat’a paralel olarak uygulanması oldu. Buna yönelik yapılan Paris Anlaşması’nın 2030 ve 2050 yılı hedeflerinden yola çıkarak kendi sürdürülebilirlik hedeflerini oluşturan şirket, global şirketlerin 2030 yılına kadar küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırmak için bilime dayalı hedefleri belirlemek adına ihtiyaç duyduğu kriterleri bir araya getiren “Net-Zero” (Net-Sıfır) taahhüdünü Türkiye’de veren ilk çimento şirketlerinden biri oldu. Tüm dünya sıfır karbon ekonomisine geçiş yaparken, şirket de iklim bilimi doğrultusunda emisyonlarını azaltmak için ‘Bilime Dayalı Hedefler Girişimi’ (SBTi) ile birlikte çalışan 2 binden fazla işletme ve finans kurumunun arasında yer aldı. Türkiye’de 2016 yılında yüzde 6 olan alternatif yakıtlar ile ısıl yer değiştirme oranını 5 sene içinde yüzde 23’e ulaştıran şirket, yüzde 100 oranında alternatif yakıt kullanımını hedefliyor.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir