OYAK, nema oranının enflasyonun 12,6 puan üzerinde olduğunu açıkladı

OYAK, nema oranının enflasyonun 12,6 puan üzerinde olduğunu açıkladı

Türkiye’de tamamlayıcı mesleki emeklilik fonlarının başarılı örneği OYAK’ın 61’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Haziran 2021 tarihinde yapıldı. Toplantı sonrasında üyelerine 2020 yılı nemasını yüzde 27,2 olarak açıklayan OYAK, her yıl enflasyonun üzerinde gerçekleşen nema oranının bu yıl da enflasyonun 12,6 puan üzerinde olduğunu belirtti. 2020 nema oranı, volatil seyreden döviz kurlarının yıllık artış oranının da üzerinde gerçekleşti.

Açıklanan 2020 Faaliyet Raporuna göre, geçen yıl sonu itibarıyla OYAK’ın konsolide hasılatı 73 milyar TL’ye, toplam varlıkları da 157 milyar TL’ye ulaştı. OYAK, 4,3 milyar dolarlık toplam ihracatı ile de Türkiye’nin 2020 yılı toplam ihracatının yüzde 2,5’ini tek başına gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine gerek dışa bağımlılık gerekse cari açığın azaltılmasına yönelik katkı sağlayan OYAK, Grup Şirketleriyle birlikte 2020 yılında 15 milyar TL vergi ödedi. OYAK, son yıllarda yaptığı uzun vadeli planlara dayanan stratejik hamlelerle Grup Şirketlerinin kârlılıklarını ve piyasa değerlerini artırdı. OYAK, tüm bunları yapılandırılmış organizasyon, profesyonel ekipler, mevcut şirketlerinin verimlilik ve altyapı yatırımları, yeni yatırım ve satın almalar, şirket birleşmeleri ve halka arzlar ile gerçekleştirdi.

24 ülkede 137 şirketinde 36 bini aşan çalışanıyla doğrudan istihdama katkıda bulunan OYAK, yasal defterlerini ve mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu’na ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu hükümlerine ilişkin ilke ve kurallara uygun olarak tutuyor. OYAK Grup Şirketlerinin faaliyet gösterdikleri sektörlerde denetimsel anlamda herhangi bir muafiyeti olmayıp, yürürlükte olan kanunların ve ilgili mevzuatın öngördüğü bütün denetimlere de tabi. Bu kapsamda, başta Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Vergi Denetim Kurulu olmak üzere ilgili tüm kamu otoritelerinin denetimlerine tabi tutuluyor.

Son 5 yılda gerçekleşen 26,5 ortalama nemanın sürdürülebilir başarısı OYAK’ın varlığı içerisindeki satın alma, satış, birleşme ve halka arz gibi tüm yatırım kararları Temsilciler Kurulu ve Genel Kurul kararları doğrultusunda oluşturulan politika ve esaslar çerçevesinde gerçekleşiyor. Kararlar, mevzuata uygun şekilde icra edilmekte, ön değerlendirmeler detaylı incelemeler ve teknik çalışmalar Genel Müdürlük tarafından uluslararası değerleme ve denetim kriterleri gözetilerek, uluslararası danışmanlık, derecelendirme ve değerleme firmalarına yaptırılarak, tüm kararlar Yönetim Kurulunda oy birliği ile alındı.

Üye rezervleri titizlikle değerlendiriliyor

Üye rezervlerini güvenli bir şekilde değerlendirmek için döngüsel olmayan operasyonel kârlılığı yüksek, pandemi gibi krizlerde dahi stabil büyümesini sürdüren, son tüketiciye ulaşılabilen perakende sektörlerinde faaliyet gösterilmesi gerekliliğini gören OYAK, TOTAL, M Oil, Milangaz, Tamek ve Sagra’nın hisse ve varlık devirlerini gerçekleştirdi. TOTAL, M Oil, Milangaz markalarının faaliyet gösterdiği 1.000’i aşan istasyon ve perakende satış noktalarını ziyaret eden günlük ortalama 145 bin aşan araca ve dengi tüketiciye teknoloji, finansal hizmetler, mobiliteye dayalı yeni trendleri deneyimleyebilecekleri yaşam alanları ile OYAK ekosistemi oluşturulması hedefleniyor. OYAK böylece 240 milyar TL pazar hacmine sahip akaryakıt sektöründe, 122 milyar TL büyüklüğünde ve hız kesmeyen büyümesi ile iştah kabartan gıda sektöründe de faaliyet göstermeye başladı.

Gelinen aşamada OYAK, üyelerinden, 60 yıllık köklü geçmişinden ve kurumsal altyapısından aldığı güçle geleceği emin adımlarla inşa etmeye
devam ediyor.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir