Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 305 milyon dolar azaldı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 305 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Ocak ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 305 milyon dolar azalarak 168,6 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 229 milyon dolar azalarak 161,2 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 76 milyon dolar azalarak 7,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 188 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 15 milyon dolar azalışla 20,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 94 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 348 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 490 milyon dolar artarak 10,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 192 milyon dolar artışla 4,9 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 37 milyon dolar artışla 929 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 586 milyon dolar azalarak 107,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 41 milyon dolar azalarak 7,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,5’inin dolar, yüzde 33,0’ının euro, yüzde 1,6’sının Türk lirası ve yüzde 1,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,3’ünün dolar, yüzde 35,1’inin euro, yüzde 19,7’sinin Türk lirası ve yüzde 4,9’unun diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ocak sonu itibarıyla, 161,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 39,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 60,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 7,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 82,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 17,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 43,9 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir