Reel kesim güveni nisanda azaldı

Reel kesim güveni nisanda azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 nisan dönemi iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi (RKGE) verilerini açıkladı. Buna göre; 2020 yılı nisan ayında RKGE, bir önceki aya göre 32,9 puan azalarak 66,8 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 36,3 puan azalarak 62,3 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı nisan ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü görüldü. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlendiği, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin azalış bekleyenler lehine döndüğü görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin de azalış bekleyenler lehine döndüğü, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi. Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıflayarak, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin azalış bekleyenler lehine döndüğü gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 13,5 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı nisan ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 26,4’ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 25,4’ü talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla diğer faktörler, ham madde ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar ve işgücü yetersizliği izledi. Üretimlerini diğer faktörlerin kısıtladığını bildiren işyerlerinin yüzde 69,2’si bu faktörlerin ‘kovid-19 koronavirüs salgını’ ile ilgili olduğunu belirtti.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki dönemde artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi. Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmelerin ise güçlenerek devam ettiği görüldü. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 3,2’ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 36,1’e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 60,7’ye yükseldi.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir