Sudan bahanelerle kovulan işçiye müjde

Sudan bahanelerle kovulan işçiye müjde

Bursa’da, fabrikada imalat ustası olarak çalışan işçi, işten atılınca soluğu Bursa 10. İş Mahkemesi’nde aldı. Kıdem ve ihbar tazminatı talebinde bulunan işçi; haksız ve hiç bir yasal dayanağı olmadan İş Kanunu’nun 25/II-d maddesi gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedildiğini, yaklaşık 7 yıl gibi uzun bir süre işverenin hizmetinde hiç bir kusur işlemeden yasalara ve kurallara harfiyen uymak suretiyle bu güne kadar hiç bir ihtar ve ceza uygulamasına sebebiyet vermediğini öne sürdü.

Sudan bahanelerle ve yasalara aykırı şekilde işine son verildiğini belirten davacı usta, tazminatlarının da ödenmediğini iddia etti. Mahkemede savunma yapan davalı fabrika işletmecisi ise davacının son zamanlarda mesai arkadaşları ile büyük sorunlar yaşadığını, sürekli huzursuzluğa sebebiyet vererek çalışma arkadaşlarına ve amirlerine sataştığını dile getirdi. Mahkeme, iş akdinin tazminata hak kazanmayacak şekilde feshedildiğinin ispat yükümlülüğü davalı işveren üzerinde olduğuna dikkat çekerek, davacının taleplerini hüküm altına aldı. Kararı davalı işveren temyiz edince dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin gündemine geldi. Daire, sudan bahanelerle işçinin atılamayacağına hükmetti. Daire, mahkeme kararını onadı. Emsal nitelikteki kararla birlikte davacı usta, tam 7 sene sonra tazminatına kavuştu.

Süleyman Aydın
 

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir