Suya yüzde 22, atık suya yüzde 200, katı atık ücretine yüzde 150 zam yapıldı

Suya yüzde 22, atık suya yüzde 200, katı atık ücretine yüzde 150 zam yapıldı

Bilecik Belediye Meclisi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in başkanlığında Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılırken, toplantıda 13 adet gündem maddesi görüşüldü. Gündemin ilk maddesi olan 2020 yılına ait Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde 2020 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü. Görüşülen gündem maddesi sonrası Bilecik Belediyesi 2020 mali yılı bütçesi 135 Milyon TL olarak belirlenerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesi olan 2020 yılında uygulanacak Ücret ve Tarifeler ile ilgili Ücret ve Tarife Komisyonu raporunun görüşülmesi, CHP ve İyi Parti üyelerinin 16 kabul, AK Parti ve MHP üyelerinin 9 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Suya yüzde 22, atık suya yüzde 200 katı atık ücretine yüzde 150 zam yapıldı

Kabul edilen gündem maddesi sonucunda suyun 0,25 küpü 1 buçuk TL’den, 1 TL 84 kuruşa çıkmasının ardından yüzde 22,6 zamlandı. Atık su ücreti ise 0,33 kuruştan 0,99 kuruşa çıkarak yüzde 200 zamlandı. Katı atık ücreti ise 8,80 TL’den 22 TL’ye çıkarak yüzde 150 zamlandı. Günün dördüncü maddesi 2020 yılında uygulanacak Kira Bedelleri ile ilgili Kira Tespit Komisyonu raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edilmesinin ardından kira bedelleri vasfına göre yüzde 10 ile 18 arasında zam yapıldı.

Kuzey Makedonya Ülkesi Ohri Şehriyle Kardeş Kent yapıldı

Günün beşinci maddesi olan İç Anadolu Belediyeler Birliği’ne üye olunması ve Birlik Meclisi’nde Belediyeyi temsil etmek üzere (belediye başkanı – doğal üye) meclis üyeleri arasından 3 asil ve 3 yedek üyenin seçilmesi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Belediye Meclisi’nin 6’ncı gündem maddesi olan Kuzey Makedonya Ülkesi Ohri Şehriyle Kardeş Kent İlişkisi kurulması konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edilmesinin ardından Makedonya Ohri şehri ile kardeş kent ilişkileri kurulacak. Gündemin yedinci maddesi Ağrı İli, Eleşkirt İlçesi Yücekapı Belde Belediyesi ile kurulan kardeş kent ilişkisinin sonlandırılması konusunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurulması görüşüldü

Gündemin sekizinci olan Kreş ve Gündüz Çocuk Bakımevi Yönetmelik Taslağı’nın görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin dokuzuncu maddesi olan Gündüz Çocuk Bakımevi Ücret Tarifesinde değişiklik ve sayı kotasının iptali konusunun görüşülmesi, Belediye Meclisi üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Belediye Meclisi’nin onuncu gündem maddesi olan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurulması konusunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Sözleşmeli Eğitmen ve Grafiker olarak çalışacak personele ödenecek ücretleri belirlendi

Gündemin on birinci maddesi olan ödenek aktarılması konusunun görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi. 12’nci gündem maddesi boş memur kadrolarında derece ve unvan değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi CHP ve İyi Parti üyelerinin kabul, AK Parti’li üyelerin çekimser, MHP üyelerinin red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Günün son maddesi Sözleşmeli Eğitmen ve Grafiker olarak çalışacak personele ödenecek ücretin belirlenmesi, CHP üyelerinin kabul, AK Parti üyelerinin çekimser, MHP üyelerinin ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Öte yandan görüşülen 13 gündem maddesinin görüşülmesi üzerine sözleşmeli eğitmen maaşları 3 bin 031,63 TL olarak belirlenirken, grafiker maaşları da 3 bin 147,34 TL olarak belirlendi.

Cem Kaan Toka
 


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir