'Tapu müdürlükleri belediyelerle elektronik ortamda haberleşiyor'

‘Tapu müdürlükleri belediyelerle elektronik ortamda haberleşiyor’

Belediyelerdeki emlak beyan değerlerinin tapu sicil müdürlükleri tarafından online olarak alınması 2023’e kadar tamamlanacak. 2021 Mart ayından itibaren çeşitli belediyelerin tapu müdürlükleri ile entegrasyonlarını tamamladıklarını ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Sistem altyapısını tamamlayan belediyeler, bina ve arazilerin emlak vergisi değerlerini sistem üzerinden tapu müdürlüklerinin erişimine açtı. Tapu müdürlükleri taşınmazların emlak vergisi değerine ve vergi borcuna ilişkin sorgulamaları sistem üzerinden yapabiliyorlar. Taşınmazın emlak vergisi borcu bulunduğunun görülmesi durumunda taşınmazın devir ve ferağ işlemleri karşılanmıyor. Tescilsiz iktisap hali olan intikal, mahkeme kararı, cebri icra, kamulaştırma ve özel kanunlarında öngörülen diğer durumlara yönelik işlemlerde taşınmaza ilişkin emlak vergisi borcu bulunsa dahi talep karşılanıyor” dedi.

“Tapuda belediyeye bilgi verecek”
İletişimin iki yönlü olacağını ifade eden Özelmacıklı, “1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrası gereğince tapu müdürlükleri devir ve ferağ işlemini, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inci günü akşamına kadar ilgili belediyelere elektronik ortamda bildirmekle yükümlü. Hatta mevcut durumda bu taşınmazların listesi belediyelerin erişimlerine açıldı” diye konuştu.

“Yetki alanı dışı tapu işlemlerinde”
Özelmacıklı, “Yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili olarak tapu harçları taraflarca beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanıyor. Yeni sistem ile yetki istenilen tapu müdürlüğü belediyeye elektronik ortamına erişim sağlıyorsa gene bu altyapı kullanılacak. Yetki istenilen tapu müdürlüğünce taşınmazın emlak vergisi değeri, yetki isteyen tapu müdürlüğüne bildirilecek ve müdürlükçe söz konusu emlak beyan değerinden düşük olmamak üzere taraflarca beyan edilen değer üzerinden harç tahakkuk ve tahsili sağlanacak. Emlak vergisi borcunun bulunması durumunda ise, tescilsiz iktisap halleri ve özel kanunlarında öngörülen diğer durumlar hariç devir ve ferağ işlemi için yetki istemi reddedilecek” ifadelerini kullandı.

“Yetki belgeli emlak işletmeleri entegre olmak istiyor”
Yetki belgeli emlak işletmelerinin de bu sisteme entegre olmaları gerektiğini ifade eden Özelmacıklı, “Tüm belediyeler ile biz yetki belgeli emlak işletmeleri entegre hale gelmelidir. Taşınmazlara ilişkin emlak vergi değeri ile emlak vergisi borçlarını yetkilendirme sözleşmesi kapsamında bizler de görebilmeliyiz. Bu sayede müşterilerimizi doğru yönlendirebiliriz. Lakin taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte yer almasına rağmen birçok belediyede bilgi ve belge almakta zorluk yaşıyoruz” açıklamalarında bulundu.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir