TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal: 'Tarım sigortasız olmaz'

TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal: ‘Tarım sigortasız olmaz’

Genel Müdür Serpil Günal panelde, tarım sektöründe yüksek oranda risk altında faaliyetlerini sürdüren üreticilere, tarım sigortasının bir ihtiyaç olduğunun anlatılması gerektiğini vurguladı.

Genel Müdür Günal, panelde şu açıklamaları yaptı:
“Hepimizin çok yakından takip ettiği üzere, küresel iklim değişikliğinin sonucunda dünya genelinde yaşanan doğal afetler; ani sıcaklık değişimlerine, dolulara, sellere, hortumlara neden oluyor ve bunun sonucunda da tarımsal faaliyetler olumsuz yönde etkileniyor. Risklerin şiddeti ve frekansı yıllar itibarıyla artış gösteriyor.

TARSİM Sistemi, küresel düzeyde etkisini giderek arttıran iklim değişikliklerinin doğurduğu olumsuz sonuçlara karşı ülkemizde tarımsal üretimde devamlılık, üretici ve yetiştiricimizin gelirinde istikrar ve tarım ekonomisinde dengenin sağlanabilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Sistem’de teminat kapsamı sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde her yıl kademeli olarak genişletiliyor. Sigorta ürünleri ve uygulamalar çeşitleniyor. Bazı branşlarda yüzde 67’ye ulaşan devlet prim desteği imkânı sunuluyor. Çeşitli indirim ve ödeme kolaylıkları ile çiftçimiz ürünlerini ve hayvanlarını güvence altına almaya teşvik ediliyor. 7 farklı sigorta branşıyla geniş bir yelpazede tarımın her alanına dokunuyoruz.

TARSİM olarak, bu yıl meydana gelen çeşitli riskler neticesinde bitkisel ürünleri ve hayvanları zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize, 1.2 milyar TL ödeme gerçekleştirdik. İlerleyen dönemlerde 1.2 milyar TL daha hasar ödemesi yapacağız. Sistem’in yaygınlaştırılarak penetrasyonun arttırılması, üreticilerimizin tarım sigortasını zamanında yaptırması ve ihmal etmemesi yönünde bilinçlendirilmesi son derece önemli. TARSİM olarak bu bilincin oluşturulması için eğitim faaliyetlerimizi çok yönlü ve kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Acentelere, bankalara, eksperlere ve çalışanlarımıza yönelik eğitim programları düzenliyoruz.

Ülkemizde tarım sigortalarında sigortalılık oranlarının yüksek olduğu bölgelere baktığımızda, geçmiş yıllarda önemli hasar olaylarının meydana geldiğini görüyoruz. Yaşanan afetlerin ardından teminatı bulunan çiftçilerimizin hasarları, TARSİM tarafından hızlı bir şekilde karşılanırken, sigortası olmayanların ise afetlerden sonra ciddi mağduriyetler yaşadıklarını görüyoruz. Yaşanan bu afetlerin oluşturacağı mağduriyetleri daha aza indirmenin yolu sigortadan geçiyor. Bu nedenledir ki, hepimizin en önemli gündem maddelerinden biri, tarım sigortası konusunda üreticilerimizi bilinçlendirmek olmalı.

Tarım sektöründe yüksek oranda risk altında faaliyetlerini sürdüren üreticilerimize, sigortanın sıradan bir ürün olmadığını, bir ihtiyaç olduğunu anlatmalıyız. Devletin desteğinin önemine de değinilerek, tarım sigortası alanındaki bilincin artırılmasının, Sistem’in yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacağını düşünüyorum.

Ülkemizde sigorta sektörünün en geniş ve büyük satış kanalının acenteler olduğunu dikkate alırsak, bu alandaki potansiyele ulaşılmasında, üreticilerin bu konuda bilinçlendirilmesinde, tarım sigortalarının yaygınlaştırılmasında, acentelere büyük sorumluluklar düşüyor. Bu nedenle, acentelerin, tarım sigortası branşını gündemine almasının, toplum bilincinin artırılmasında bir köprü vazifesi üstlenerek çiftçileri doğru yönlendirmesinin, hasar süreçlerini detaylı anlatmasının, yeni çıkan ürün ve teminatlarda ihtiyaçlara göre yönlendirme yapmasının ve bununla birlikte poliçe satışı sonrasında hizmet ve desteklerine devam etmesinin, üreticinin yanında ve ulaşılabilir olmasının son derece önemli olduğunun altını çizmek isterim. Bu şekilde üreticinin Sistem’e olan güveni de artacaktır.”


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir