Turkcell Genel Kurulu'nda 15 yıllık ortaklık düğümü çözüldü

Turkcell Genel Kurulu’nda 15 yıllık ortaklık düğümü çözüldü

 Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yaptığı açıklamaya göre Türkiye Varlık Fonu (TVF), Telia, LetterOne, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası arasında geçtiğimiz Haziran ayında imzalanan işlem sözleşmeleri kapsamında yapılması öngörülen şirket ana sözleşme değişiklikleri, pay sahipleri tarafından kabul edildi. Hissedarların Turkcell’in ana sözleşmesindeki 19 maddede öngörülen değişiklikleri kabul etmesiyle birlikte TVF’nin imtiyazlı A Grubu hisselerini devralabilmesinin önü açıldı.

Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlara göre; Turkcell’in 25 yıllık ana sözleşmesi değişti. TVF’nin imtiyazlı A Grubu hisselerini devralabilmesinin önü açıldı. Şirketin yönetim kontrolüne sahip hissedarı haline gelen TVF, yüzde 26,2 içerisindeki yüzde 15’lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyeden 5’ini belirleyebilecek. Yönetim kurulu başkanı da bu 5 üye arasından seçilecek. Yönetim Kurulu’ndaki 4 üye TVF imtiyazı olmaksızın seçilebilecek, bu sayede azınlık hissedarlar daha fazla güç kazanacak. Yüzde 25 temettü kararı alındı. 2019 bilanço karlılığına göre 811.621.869 TL temettü dağıtılacak.

Açıklamada, “2019 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin 24.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararının oylanması neticesinde; 2019 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir karın yüzdde 25’ini aşmayacak şekilde, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,3689190 TL (net 0,3135812 TL) nakit kar payına tekabül eden, brüt 811.621.869 TL tutarındaki karın, ilan edilen kar payı dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgileri tablosu uyarınca 30 Kasım 2020 tarihinde, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Varlık Fonu’na devir de tamamlanıyor
18.06.2020 tarihinde Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding, Ziraat Bankası ve ilgili taraflar ile imzalanan sözleşmeler sonucunda TVF, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (BİST: TCELL, NYSE: TKC) en büyük hissedarı olma yolunda önemli bir adım attı. 21.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda hissedarların Turkcell’in ana sözleşmesindeki 19 maddede öngörülen değişiklikleri kabul etmesiyle birlikte şirketin yüzde 26.2’lik hissesinin TVF’ye devri tamamlanmış oluyor.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir