Türkiye genelindeki 25 bin baz istasyonuna ISO 50001 sertifikası

Türkiye genelindeki 25 bin baz istasyonuna ISO 50001 sertifikası

Vodafone, daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarında enerji verimliliğine öncelik veren şirket, ülke genelinde tüm baz istasyonları ve teknoloji merkezlerini kapsayan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasyon sürecini tamamladı. Böylece, Vodafone Türkiye’nin yaklaşık 25 bin baz istasyonu ile Esenyurt, Tuzla, İzmir, Ankara ve Adana’da bulunan teknoloji merkezleri ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi’ne dahil oldu. Bu gelişmeyle birlikte şirket, Vodafone Grubu içinde baz istasyonları ve ana teknoloji merkezlerinin tamamında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni devreye alan bu büyüklükteki ilk ülke olduğu belirtildi.

ISO 50001 sertifikasyon sürecini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Amaç odaklı bir şirket olarak tüm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de de bu yılın sonuna kadar elektriğimizin tamamını yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi, 2025’e kadar da sera gazı emisyonlarımızı yüzde 50 azaltmayı ve şebeke atıklarımızın yüzde 100’ünü yeniden kullanmayı, yeniden satmayı veya geri dönüştürmeyi taahhüt ediyoruz. Bu doğrultuda, enerji ihtiyacımızı azaltırken, müşterilerimizin artan veri talebini karşılamak üzere şebekemize ve veri merkezlerimize enerji verimliliği konusunda yatırım yapıyoruz. Tüm baz istasyonlarımızı ve teknoloji merkezlerimizi kapsayacak şekilde 2017 yılında başlattığımız ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladık. Sahadaki verimlilik uygulamalarımız ve farkındalık eğitimlerimizle denetleme kuruluşlarından büyük takdir gördük. Vodafone Grubu içinde baz istasyonları ve ana teknoloji merkezlerinin tamamında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni devreye alan ilk ülke olduk. Pandemi koşullarına rağmen büyük bir gayret ve özveriyle çalışarak sertifikasyon sürecimizi başarıya ulaştıran saha ekiplerimize teşekkür borçluyuz. Şirket olarak, çevresel etkimizi azaltmaya yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Enerji tüketiminde yüzde 4,7 azalma
Şirket, enerji verimliliği çalışmaları kapsamında, daha verimli şebeke ekipmanı tedarik etmeye ve kullanmaya, daha düşük enerjili güç ve soğutma teknolojileri kurarak enerji talebini azaltmaya, eski ekipmanları devreden çıkararak ve değiştirerek enerji kullanımını azaltmaya odaklanıyor. Teknoloji yatırımlarının artmasına rağmen büyümeden ve yatırımlardan kaynaklı enerji artışını dengeleyerek teknoloji merkezlerindeki enerji tüketimi artışını durduran şirket, geçtiğimiz mali yıl enerji tüketimlerinde yüzde 4,7 azalma sağladı. Son 3 yılda 24 GWh tasarruf elde eden şirket, 12 bin 447 ton karbon salımının da önüne geçti. Şirket, sera gazı emisyonlarını azaltma, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçme ve enerji verimliliğini artırma taahhütleri ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan (SKA) iklim hedefine odaklanan SKA 13’ü ve temiz enerjiye odaklanan SKA 7’yi destekliyor.

Enerji verimliliği için farklı uygulamalar
Türkiye’deki teknoloji merkezlerinde enerji verimliliği sağlamak için farklı inisiyatifler de uygulayan şirket, İzmir’deki teknoloji merkezinin iklimlendirme altyapısında “Değişken Hızlı Fan Yönetimi” uygulaması ile yüzde 14 enerji tasarrufu sağlıyor. 2020 itibarıyla 50 rüzgar türbini ve tamamen yenilenebilir enerji kullanan 10 baz istasyonu bulunan şirket, 25 baz istasyonunda başladığı solar hibrit enerjili istasyon uygulaması ile bu istasyonlarda şebekeden yüzde 25 daha az elektrik alıyor. 2019/20 mali yılında teknoloji ve veri merkezlerindeki enerji tüketimini bir önceki yıla göre yüzde 4,7 ofis binalarındakini ise yüzde 2 azaltan şirketin toplam enerji tüketimi yüzde 1 azaldı. Şirket ayrıca, karbon salımlarında en büyük etkisi olan baz istasyonları başına sera gazı yoğunluğunu yüzde 5, birim veri başına sera gazı yoğunluğunu ise yüzde 27 azalttı.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir