Türkiye ihracatta gözünü uzaklara dikti

Türkiye ihracatta gözünü uzaklara dikti

Türkiye küresel ticarette aldığı payı artırmak amacıyla yeni stratejiler belirliyor. Bu kapsamda oluşturulan ‘Uzak Ülkeler Stratejisi’yle ulaşılmadık Pazar bırakılmamaya çalışılıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından uzak ülkelere ihracatın artırılması amacıyla hayata geçirilen ‘Uzak Ülkeler Stratejisi’ tanıtım programı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, strateji programı kapsamında belirlenen 18 ülkeye yapılan ihracatın 4 kat artırılarak 80 milyar dolara yükseltilmesinin hedeflendiğini söyleyerek ‘‘İhraç ürünlerimizi dünyanın en uzak noktasına ulaştırmayı ve Türkiye markasının bilinirliğini artırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda günün koşullarını, değişen ihtiyaç ve talepleri yakından takip ediyor ve ihracat politikası araçlarımızı proaktif bir şekilde güncelliyoruz” dedi.

‘‘250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağımızdan eminiz”

Bakan açıklamalarında 2021 yılında yüzde 32,8 artışla 225,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini hatırlatarak, ‘‘İhracatımız, büyümenin itici gücü olmuştur. bu yılın ilk yarısında ihracatımız yüzde 20 artışla 125,9 milyar dolar seviyesine yükselerek makroekonomik göstergelerimizi olumlu yönde etkilemeye devam etmektedir. Bu güçlü performans ile sayın cumhurbaşkanımızın yıl sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağımızdan eminiz” açıklamasında bulundu.

18 hedef ülke seçildi

Uzak Ülkeler Stratejisi’nin detayları ve hedef olarak belirlenen ülkeler şu şekilde açıklandı:

‘‘Ülkemize 2 bin 500 km’den uzak mesafede bulunan, dünyadan ithalatı 60 milyar doların üzerinde olan, ithalatından aldığımız payın yüzde 1’in altında olduğu 18 ülkeyi hedef ülkeler olarak belirledik. Bu ülkeler Amerika kıtasından ABD, Kanada, Meksika, Brezilya ve Şili; Asya kıtasından Çin, Japonya, Güney Kore, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Vietnam; Afrika’dan Güney Afrika ile Nijerya ve Okyanusya’dan ise Avustralya’dır. Dünya ekonomisinde yüzde 64 paya sahip olan bu ülkeler, dünya mal ithalatının yüzde 47’sini ve dünya hizmet ithalatının ise yüzde 35,6’sını yapmaktadır. Bu büyüklükleriyle, tespit edilen ülkeler, ülkemizin ticaretini kazan-kazan ilkesi temelinde geliştirmemiz için önemli bir potansiyel arz etmektedir. Stratejimiz ile dünya ekonomisinin yarısından fazlasını teşkil eden bu ülkelerin ithalatında ülkemizin payını, ilk aşamada, dünya ihracatındaki ortalama payımız olan yüzde 1’e yükseltmeyi hedefliyoruz. Uzak Ülkeler Stratejisi programı ile ülkemizin küresel ticaretteki payını yükseltmeyi ve buna bağlı olarak yüksek katma değerli mal ve hizmet ihracatını artırmayı amaçlıyoruz. Strateji planı kapsamında belirlenen 18 ülkeye 2018-2020 ortalaması 20 milyar dolar düzeyindeki ihracatımızın, dört katına yükseltilerek 80 milyar doların üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. Ayrıca, strateji ile ihracatımızı artırma hedefimizin yanı sıra, Türk ürün ve hizmetlerinin küresel ölçekte tanınırlığının geliştirilmesine, ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunun güçlendirilmesine de öncelik veriyoruz. Ortaya koyduğumuz eylemlerle, finanstan kültürel hizmetlere, bilişim teknolojilerinden lojistik ağlara, ülkemizin küresel ekonomideki kilit rolünün sağlamlaştırılmasına ve söz konusu 18 ülke ile ekonomik ve ticari işbirliğimizin en üst düzeye çıkarılmasına rehberlik edeceğiz.”

“Made in Türkiye markasını öne çıkaracağız”

Strateji ile 18 ülkeye yönelik “Pazara Giriş Rehberi” oluşturacağız. Söz konusu rehberler ile her bir ülkeye ilişkin pazar dinamikleri, yatırım imkânları, mevzuat, ülkedeki şirket kurma ve iş yapmaya yönelik yol haritası gibi bilgileri firmalarımızın hizmetine sunacağız. Stratejimizde “Made in Türkiye” markasını öne çıkaracağız. Stratejimizde yer alan 18 ülke için mevcut ihracat desteklerimizi 25 puan artırıyoruz. KOBİ’lerin uzak ülkelerdeki tedarik zincirlerine entegrasyonu konusunda çalışma grupları kuracak ve Niş sektörlerde tasarım odaklı pazarlama stratejisi kurgulayacağız’.”

Murat Ergin – Uğur Çetin
 


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir