Türkiye, şark tipi tütün üretim ve dış ticaretinde dünya liderliğini koruyor

Türkiye, şark tipi tütün üretim ve dış ticaretinde dünya liderliğini koruyor

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, tütünün oluşturduğu ekonomik olanaklar ve sunduğu katma değer açısından Türkiye ekonomisi için önemli bir ürün olma özelliğini devam ettirdiğini söyledi. Umur, “2020 yılında ülkemizde toplam 82 bin ton yaprak tütün üretimi yapıldı.

Bunun yüzde 90’a yakın kısmı şark tipi tütünlerden oluşuyor. Bu üretim miktarının yüzde 57’si ve toplam üretici sayısının yüzde 55’i Ege Bölgesi’nde yer alıyor. Türkiye’de yaklaşık 60 bin aile geçimini tütünden sağlıyor. Tütün ve tütün endüstrisi sektörlerinde çalışan nüfus aile bireyleri ile birlikte 1 milyonu buluyor.

2020 yılında 910 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan sektörümüzde 2021 yılı ocak-mayıs aylarında bir önceki yılla karşılaştırıldığında yaprak tütün ihracatı yüzde 27 azalarak 79 milyon dolar olarak gerçekleştirildi” dedi.

Yaprak tütünde ABD, tütün mamullerinde İsrail ilk sırada

Yaprak tütün ihracatında yüzde 28’lik payla ABD ilk sırada yer alırken, ABD’yi sırayla Endonezya, Belçika ve Polonya’nın izlediğini açıklayan Umur, “Birim ihraç fiyatı birçok tarım ürününe göre oldukça yüksek olan yaprak tütünün ülkemize döviz katkısı oldukça yüksek. Ülkeler itibariyle aynı dönemin tütün mamulleri ihracatı incelendiğinde ilk üç ihraç pazarımız İsrail, Irak ve Türkmenistan.

Özellikle Türkmenistan’a ihracatımız bir önceki yıla oranla yaklaşık 10 kart artarak 8 milyon dolara ulaştı. Toplam 192 milyon dolarlık tütün mamulleri ihracatımızda en önemli pasta payını 117 milyon dolarlık ihracatla sigaralar alıyor. Tütün mamulleri ihracatında genellikle uluslararası firmaların alım politikalarına göre pazarlar değişkenlik gösteriyor” diye konuştu.

Sürdürülebilir üretim ve ihracat için çalışma grubu oluşturuldu

Ömer Celal Umur, 2020 yılında en fazla artışın görüldüğü tütün mamulleri kaleminin ise bir önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 46’lık artış başarısı yakalayan nargile tütünleri olduğuna değinerek, “Ocak-Mayıs 2021 döneminde 30 milyon dolar değerinde ihracat geliri sağlayan nargile tütünlerinin artışını son yıllarda dünyada nargileye olan talebin artışına bağlayabiliriz.

2021 yılı boyunca mevcut pazarlardaki pazar paylarımızı geliştirirken, potansiyel pazarlarımıza yeni ülkeler eklemek adına çalışmalarımız olacak. 2021 yılında sürdürülebilirlik tüm dünyanın olduğu gibi bizim de gündemimizde oldukça geniş bir yer tutacak. Yaprak tütün ticaretinde sürdürülebilir üretim ve ihracatın sağlanması amacıyla birliğimiz üyesi yaprak tütün ihracatçısı firmalarının temsilcilerinin katılımıyla sürdürülebilirlik çalışma grubu kuruldu” dedi

Üretim, çevre, altyapı, işgücü, su kullanımı gibi alanlarda sosyal sorumluluk projeleri

Umur, tütün tarımı ile ilgili çeşitli konularda çözüm ve proje önerilerinin görüşüleceği çalışma grubunda üretim, çevre, altyapı, işgücü, tütün tarımında su kullanımı gibi alanlarda çeşitli sosyal sorumluluk projelerinin oluşturulacağını sözlerine ekleyerek, “Sürdürebilirliğin üretimden ihracata kadar her alanda tartışılmaz bir konu haline geldiği günümüzde, yaprak tütün tarımı ve ihracatının doğayı en düzeyde etki ederek sürdürülebilir bir üretim ekosisteminde sağlanabilmesi için çalışma grubundan çıkarak hayata geçecek fikirler büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir