Vodafone Türkiye, ‘Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Raporu’nu yayınladı

Vodafone Türkiye, ‘Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Raporu’nu yayınladı

Dijital, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için amaç odaklı yaklaşımıyla değer üretmeyi hedefleyen Vodafone Türkiye, 11 yıldır sürdürdüğü performans raporlamasında yeni bir döneme girdi. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak sürdürülebilirliği Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) çerçevesinde ele almaya başlayan şirket, daha önce ‘Sürdürülebilirlik Raporu’ adıyla yayınladığı performans raporunu bu yıl ilk kez ‘ÇSY Raporu’ adıyla yayınladı. ‘Vodafone Türkiye 2021 ÇSY Raporu’nda şirketin 1 Nisan 2020 – 31 Mart 2021 mali yılına ait çevresel, sosyal ve yönetişim performansı ele alınıyor. Şirket, bu çalışmasıyla, Vodafone Grubu’nun faaliyet gösterdiği ülkeler arasında gönüllü olarak ÇSY raporu çıkaran ilk ülke oldu.

Konu hakkında Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Şirketimiz, tüm dünyada sürdürülebilirliğin önemini erken kavramış ve bu yönde gecikmeden harekete geçmiş şirketler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Grubumuz 2020 itibarıyla sürdürülebilirlik konularını Çevresel, Sosyal ve Yönetişim çerçevesinde ele almaya başladı. Buna paralel olarak biz de Türkiye’de 2010 yılından bu yana devam eden sürdürülebilirlik yolculuğumuzu önümüzdeki dönemde ÇSY raporlaması adı altında sürdürme kararı aldık. Günümüzde şirketlerin performansını bütünsel şekilde ortaya koymaları daha da önem kazandı. Bu kapsamda, başta müşteri talepleri ve yatırımcı beklentilerine yanıt vermek üzere şirketimizin ÇSY performansını geliştirmeye, bu alanlarda şeffaflığa ve faaliyetlerimizin etkileri konusunda daha fazla bilgi açıklamaya odaklanıyoruz. Bu anlayışla kaleme aldığımız ‘Vodafone Türkiye 2021 Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Raporu’muzda sürdürülebilirliği ÇSY çerçevesinde ele alıyoruz. Bu bizim 11’inci performans raporumuz olsa da aynı zamanda ilk ÇSY raporumuz. Dijital teknolojilerin gücünü kullanarak dünya ve birlikte yaşadığımız toplum için ürettiğimiz değeri ortaya koyan ÇSY Raporu’muzu paydaşlarımıza sunmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirliğe bütünsel yaklaşım

ÇSY Raporu’nda şirketin amaç odaklı vizyonu üzerine inşa edilen ÇSY ve sürdürülebilirlik stratejisi ile bu alandaki öncelikli konuları ele alınıyor. Raporda, şirketin Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre olmak üzere üç ana değer alanının yanı sıra Çalışanlar ve Sorumlu İş ve Değer Zinciri başlıkları altında sürdürülebilirliğe bütünsel yaklaşımı anlatılıyor. Vodafone Grubu’nun 2030, 2040 ve 2050 hedefleri kapsamındaki ilerlemelerin yanı sıra iç ve dış paydaşların görüşlerine de yer verilen raporda, teknoloji ve insanın bir araya gelmesiyle toplumsal değişimin mümkün olduğu ortaya koyuluyor.

Paydaş katılımı arttı

Yeni raporunda paydaş katılımına daha fazla ağırlık veren şirket, raporu paydaşlarının görüşleriyle destekledi ve paydaş beklentilerini öncelikli konularıyla ilişkilendirdi. Şirket, ‘Covid-19 ve İşimize Etkisi’ adlı yeni bir başlıkta dünyadaki son trendlerin şirketin ana faaliyet alanına olan etkilerini de mercek altına aldı. Diğer yandan, teknoloji ve insanın bir araya gelmesiyle toplumsal değişimin mümkün olduğu mesajı raporun genelinde tasarım öğelerine dahil edildi. Raporda ayrıca, görsellerin sayısı artırıldı, dijital anlamda iyileştirmeler yapıldı ve değer alanlarındaki iyi uygulamalarda okunabilirlik kolaylaştırıldı.

GSYH’ye 334,4 milyar TL katkı

ÇSY Raporu’na göre, şirketin 15 yılda Türkiye ekonomisine sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetiklenen GSYH katkısının reel değeri 334,4 milyar TL oldu. Şirket, kadın ve çocuklara yönelik teknoloji ve dijitalleşme temelli eğitimlere ve girişimciliğe odaklanan çeşitli projeler geliştirdi ve son 14 yılda 47 milyon TL’den fazla yatırım yaparak ekosistemde 4,3 milyonu aşkın kişiye ulaştı. Şirketin pandemiyle mücadele kapsamında bireysel müşteriler, bayi çalışanları, kurumsal müşteriler ve kamu hizmetlerine yönelik destek paketlerinin toplam değeri ise 114,7 milyon TL oldu.

Yenilenebilir enerjiye 5 milyon TL yatırım

Verilen bilgiye göre şirket, çevresel sürdürülebilirlik için özellikle yenilenebilir enerji kullanımı ve atık yönetimi konularına odaklandı. Son 2 yılda yenilenebilir enerjiye 5 milyon TL yatırım yapan şirket, Nisan 2021 itibarıyla yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçerek Türkiye’de şebekesinin tamamında yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu. Şirket, e-atıklarının yüzde 97’sini geri dönüştürürken, yüzde 3’ünü ise yeniden kullandı.

Kadın ve çocuklara dijital eğitim

Şirket, kapsayıcılık alanında da önemli çalışmalara imza attı. ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle 200 bini aşkın çocuğa ulaşan ve projeye yapılan her 1 TL’lik yatırımla 4,4 TL değerinde sosyal fayda üreten şirket, “Dijital Benim İşim” projesiyle 12 bin kadına dijital pazarlama ve dijital okuryazarlık eğitimleri vermeyi hedefliyor.

Dijital tarımla yüzde 50 verimlilik

Dijital toplum hedefiyle çalışmalarını sürdüren şirket, Türkiye’nin 81 ilinde 24 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet vererek 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmaya devam etti. Şirket, üretim ve kalitede en az yüzde 25’lik iyileşme gerçekleştirerek kaynak kullanımında yüzde 50 verimlilik sağlayan Dijital Tarım Çözümleri ile de dijital toplum hedefine katkıda bulundu.

Uluslararası standartlarda hazırlandı

ÇSY Raporu, Küresel Raporlama Girişimi tarafından yayımlanan GRI Standartları “temel” seçeneğiyle uyumlu hazırlandı. Raporda Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ve 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına sunulan katkılara da yer verildi. Şirketin, ‘Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne katkısını da içeren rapor, şirketin Kasım 2015’te Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne gönüllü imzacı olmasını takiben yayımladığı altıncı ‘İlerleme Bildirimi’ niteliğini taşıyor.

 


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir