Vodafone Türkiye ÇSY Komitesi kuruldu

Vodafone Türkiye ÇSY Komitesi kuruldu

Vodafone, sürdürülebilirlik çalışmalarını daha kapsamlı bir şekilde Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) çerçevesinde ele alarak yürütmeye devam ediyor. Yenilikçi ürün, servis, proje ve uygulamalarıyla 2025 yılına kadar ÇSY alanında başarılı olmayı hedefleyen şirket, ÇSY performansını takip etmek, hedef ve çalışmalarını daha koordineli ve odaklı hale getirmek amacıyla Vodafone Türkiye ÇSY Komitesi’ni kurdu. Şirketin ÇSY yol haritasını belirleyerek proje ve uygulamalarının tek çatı altında hayata geçirilmesini sağlayacak olan komite, ÇSY konusunu daha sistematik ve hedef temelli takip ederek performansı ölçülebilir kılma, iyi uygulamaları hayata geçirme, performansı geliştirme, ÇSY risk ve fırsatlarını gözden geçirme gibi görevler üstlenecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Bugün sürdürülebilirlik kavramı yerini Çevresel, Sosyal ve Yönetişim unsurlarından oluşan ÇSY kavramına bırakmış durumda. ÇSY kriterleri, sosyal farkındalığı yüksek yatırımcıların, bir şirketin operasyonlarını değerlendirirken dikkate aldıkları standartları ifade ediyor. Yatırımcılar nezdinde finansal performansın ötesinde başarıya giden yolda şirketlerin kurumsal bir vatandaş olarak nasıl davrandıkları da temel bir ölçüt haline geldi. Yeni bir dünya inşa etmede ÇSY önemli bir kaldıraç olacak. Gezegenimizin karşı karşıya olduğu ciddi çevresel risklerin önüne geçmek ve daha kapsayıcı ve adil bir toplum inşa etmek için çok önemli olan ÇSY konularının somut aksiyon, etkin raporlama ve şeffaflık ile yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu içgörüden hareketle amacımızı 2025 yılına kadar ÇSY lideri olmak olarak belirledik. Bu çerçevede Vodafone Grubu ile beraber sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi bir komite altında ele alarak ÇSY proje ve uygulamalarını hayata geçirmek ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza hız verdik. Kurduğumuz ÇSY Komitesi ile ÇSY performans takibini daha ölçülebilir kılma, sektörümüze ve iş dünyasına ilham verecek öncü proje ve uygulamaları hayata geçirme yolunda yapısal bir adım attık” dedi.

Doğrudan üst yönetime raporlayacak

Çevre, Sosyal ve Yönetişim olmak üzere 3 ayrı çalışma grubundan oluşan ÇSY Komitesi’ne Vodafone Türkiye CEO’su liderlik edecek. Satınalmadan insan kaynaklarına, teknolojiden sürdürülebilirliğe farklı departmanlardan çalışanların katılımıyla çeşitlilik gözetilerek oluşturulan komite, ÇSY stratejisine katkıda bulunarak hedeflerini gerçekleştirmek için çalışacak ve performansını düzenli olarak üst yönetime raporlayacak. ÇSY konusunu tüm çalışanlarının temel sorumluluğunda ele alan şirket, kapsayıcı çalışmalar ortaya koymayı hedefliyor.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir