WWF-Türkiye ve Garanti BBVA’dan yerel sivil toplum kuruluşlarına çağrı

WWF-Türkiye ve Garanti BBVA’dan yerel sivil toplum kuruluşlarına çağrı

İklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarını sürdüren Garanti BBVA ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) iş birliğiyle hayata geçen Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı’na başvurular başladı. Orman yangınlarıyla ilgili yerel sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilecek projelere finansal ve teknik destek sağlanacak programdan uygunluk kriterlerini sağlayan, proje geliştirme ve yürütme kapasitesine sahip yerel dernek, vakıf, kooperatif ve köy muhtarlıkları gibi tüzel kişilikler yararlanabilecek.

Doğal hayata ve insana zarar veren orman yangını riskini azaltmak ve yangınlara karşı daha hazırlıklı olmak için başlatılan Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı’yla yerel oluşumlara orman yangınları için önleyici aynı zamanda, yangın öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirici çalışmalara destek verilecek. Programa başvuru yapacak projeler üç başlık altındaki faaliyetleri içerebilecek. Bu başlıklar; yangın öncesi süreçte önleyici çalışmalar ve hazırlıklar, yangın sırasında söndürme çalışmalarına ve afet yönetimine etkin katılım ile yangın sonrası doğal/ekolojik kayıpların restorasyonu ve sosyoekonomik kayıpların iyileştirilmesinden oluşacak.

Türkiye’nin orman yangınlarına maruz her bölgesinden başvuru yapılabilecek projeler 6 aydan kısa, 24 aydan uzun olmayacak. Program çerçevesinde proje başına verilecek destek en az 50 bin TL ve en fazla 500 bin TL olacak. Verilecek desteğe ek olarak proje sahibi ya da ortağı tarafından projenin toplam bütçesinin en az yüzde 10’u oranında eş katkı sağlanması gerekecek. Eş katkı, projeyle ilgili genel idari giderler, personel ücreti, kiralama, malzeme gibi uygun maliyetler olmak kaydıyla ayni ya da nakdi olabilecek. Destek programı için başvurular 1 Haziran 2022 – 31 Aralık 2023 arasında trcanidestek@wwf.org.tr adresine elektronik postayla gönderilebilecek.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir