'Yapı kayıt belgesi devir edilebilir'

‘Yapı kayıt belgesi devir edilebilir’

İmar barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulan yapı kayıt belgelerinin devir edilebileceğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Yapı kayıt belgesi, başvuru sahibinin vefat etmesi durumunda talep halinde mirasçılarına, bu yapının satılması halinde satın alan yeni malik üzerine ve yapı kayıt belgesi işlemleri için vekaletname ile vekil tayin edilen kişinin azledilmesi halinde yeni vekile veya yapı sahibi üzerine devir edilmesi mümkün” diye konuştu.

Hangi belgeler isteniyor ve nereye başvuru yapılıyor?
Özelmacıklı, “Yapı kayıt belgesi başvuru sahibinin vefat etmesi durumunda, vefat sonrası devir işleminin yapılabilmesi için noter onaylı mirasçılık belgesi ve yapı kayıt belgesinin aktarılacağı kişiye ait TC kimlik numarasını gösterir belge, adres ve iletişim bilgileri ile; taşınmazın satışı sonrası devir işleminin yapılabilmesi için satışı gösterir belge alıcıya ait TC kimlik numarasını gösterir belge, adres ve iletişim bilgileriyle bir dilekçe ekinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekiyor. Bu evraklar ile yapı kayıt belgesinin ve tüm türevlerinin e-devlet sistemi üzerinden ilgili kişinin e-devlet hesabına aktarılması ile devir işlemlerinin yapılması mümkün olabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Gayrimenkul satışlarında yapı kayıt belgesi sorulmalı”
Alıcı ve satıcıların yaptıkları iş ve işlemlerde yapı kayıt belgesi durumunu sormaları gerektiğini ifade eden Özelmacıklı, “Özellikle taşınmaz satışlarında yapı kayıt belgesi önemli bir evrak. Çünkü yapı kayıt belgesi verilen yapılara talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabiliyor. Yine bu yapılarla ilgili 3194 sayılı kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal ediliyor. Yine yapı kayıt belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın veriliyor” dedi.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir