YENADER: 'Ek düzenlemelerle yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki engel kaldırılabilir'

YENADER: ‘Ek düzenlemelerle yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki engel kaldırılabilir’

8 Mart 2022 tarihinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun ‘Tarifeler ve Tüketicilerin Desteklenmesi’ başlıklı maddesine yeni bir hüküm eklendi. Bu sayede dünyada enerji piyasalarında oluşan fiyat artışlarının tüketicileri daha fazla etkilememesi adına EPDK’ ya önlem alabilmesine imkan sağlandı. EPDK tarafından 18 Mart tarihinde resmi gazetede yayınlanan, ‘Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ın serbest piyasada değişikliklere neden olacağını belirten Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Başkan Yardımcısı Ali Karaduman, “Enerji Yönetiminin almış olduğu bu kararlar uygulamaya konulacak olursa bu durum yeni uygulamaları, mevcut durumu ve yatırımları zorlayacak. Serbest piyasa yapısı tamamen bozulurken, enerji ticareti belirsizlik ortamına itilecek. Geçen yıl ülkemizde yaşanan kuraklıktan olumsuz etkilenen hidroelektrik santralleri kredi borçlarını ödeyebilmek için re-finansman yapmak zorunda kaldı. Günümüzde ise çevre dostu yenilenebilir enerji santralleri maliyeti sebebiyle maalesef doğal gaz ve kömür santrallerini fonlamak durumunda kaldı” dedi.

“Piyasaya olan güvenin sarsılmaması için çok önemli”
Oluşan bu şartların ülkeye yeni yatırımcı gelmesini zorlaştırdığını belirten Karaduman, “Ayrıca kredi geri ödemesi bitmiş mevcut santrallerin daha uygun koşullara sahip yerlere/ülkelere taşınması durumu da ortaya çıkacak. Piyasaya olan güvenin sarsılmaması ve devam etmesi çok önemli. Yürürlüğe giren bu maddelerin işletilmesi zincir etki oluşturarak ileride özellikle uluslararası piyasalardan finansman bulmaya zarar verecek” şeklinde konuştu.

“Piyasa kendi dinamiklerine bırakılmalı”
İçinde bulunduğumuz konjonktürde özellikle enerji arz güvenliğinin çok önemli olduğu noktada bu düzenlemelerin mutlaka piyasa koşullarına göre düzeltilmesi gerekliliğinin altını çizen Karaduman, “Arz güvenliğini sıkıntıya düşürecek ve serbest piyasa yapısını bozacak bu düzenlemeler uygulamaya konulmadan kaldırılmalı piyasa kendi dinamiklerine bırakılmalı” diye konuştu.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir