Zorlu Enerji, Biyoçeşitlilik Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı

Zorlu Enerji, Biyoçeşitlilik Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı

Türkiye’nin sürdürülebilir ve yenileyici büyümesinin kolaylaştırıcısı olmayı amaçlayan Zorlu Enerji, bu amaç doğrultusunda geliştirdiği onarıcı iş modeli ile ülkemizin karbonsuzlaşmasının yanı sıra biyoçeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi yolunda önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

Faaliyet gösterdiği her alanda sürdürülebilirliği iş yapış biçimi olarak benimseyen enerji şirketinin, canlıların yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve korunması için biyoçeşitlilik alanında 2030 yılına kadar en az 10 milyon TL yatırım yapma hedefi bulunuyor. Bu doğrultuda enerji şirketinin Kızıldere 1-2-3 Jeotermal Santrallerinin bulunduğu Büyük Menderes Havzası’nda gerçekleştirilen Biyoçeşitlilik Araştırması, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü koordinasyonunda, Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinde görev yapan flora ve fauna uzmanlarından oluşan 10 kişilik uzman bir ekibin katkısı ile 8 ayda tamamlandı.

Küresel boyutta nesli tükenme tehlikesi altında olan 8 canlı türü tespit edildi
Uluslararası Finans Kurumu IFC’nin 6.ncı performans gerekliliği (PS6 – Performance Standart 6) olan ‘Biyoçeşitliliğin Korunması ve Yaşayan Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi’ ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Performans Gereklilikleri doğrultusunda periyodik olarak gerçekleştirilen saha çalışmaları ve literatür araştırmaları doğrultusunda yapılan araştırma sonucunda bölgede; 66 farklı kuş türü, flora ekosistemine dahil olan 140 farklı takson (kuş familyaları), 27 tür sürüngen ve 26 farklı tür memeli tespit edildi.

Bölgede ayrıca, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kriterlerine göre küresel boyutta nesli tükenme tehlikesi altında olan Perfoliata (Helvacı çöveni), Pistacia Atlantica Desf. (Sakızlık), Su Samuru (lutra lutra), Büyük Nallı Yarasa (Rhinolophus ferrumequinum), Küçük Nallı Yarasa (Rhinolophus hipposideros) Blasius At Nalı Yarasa (Rhinolophus blasii) ve ‘hassas’ olarak tanımlanmış olan Akdeniz At Nalı Yarasası (Rhinolophus euryale), Meheyl’in At Nalı Yarasası (Rhinolophus mehelyi) tespit edildi.

Araştırma raporu doğrultusunda alanda tespit edilen türlerin hassasiyet durumu ulusal ve uluslararası sözleşmeler doğrultusunda değerlendirilerek korunması ve izlenmesi gereken türlerle ilgili aksiyon planı oluşturuldu ve izleme / koruma çalışmalarına başlandı.

Yapılana açıklamaya göre enerji şirketi, şeffaf ve etik iş yapma anlayışı ve entegre bakış açısıyla günümüzün ve geleceğin risklerini minimize ederek çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında en yüksek değeri oluşturmayı hedefliyor. Biyoçeşitlilik Araştırması, sektöründe ilk defa Entegre Faaliyet Raporu çıkartan Zorlu Enerji’nin Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ÇSY/ESG) performansını destekleyecek bir vizyonla hazırlandı.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir