Allianz Grubu 2019 finansal hedeflerini tutturdu

Allianz Grubu 2019 finansal hedeflerini tutturdu

Dünya sigorta devlerinden Allianz Grubu, 2019 yılında gelir, faaliyet kârı ve net kârda başarılı sonuçlara ulaştı. Grubun 2019 yılı tamamı ve dördüncü çeyrek sonuçlarına göre; tüm segmentlerin katkıları ile kur ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış cirosu yüzde 5,9 büyüdü. Grubun 2019 yılı toplam geliri yüzde 7,6 artış göstererek 142,4 milyar euroya (2018: 132,3 milyar euro) ulaştı. Faaliyet kârını yüzde 3,0 artışla 11,9 (11,5) milyar euroya çıkaran Allianz, bu sonuçla 11 ile 12 milyar euro arasındaki hedef aralığının üst kısmına ulaştı. Faaliyet kârındaki büyüme; yüksek yatırım marjı, Amerika’daki tek seferlik pozitif kâr ve hacim büyümesinin etkisiyle ağırlıklı olarak hayat ve sağlık sigortaları segmentinde gerçekleşti. Varlık yönetiminde faaliyet kârında da daha yüksek ortalama grup dışı fon büyüklüğü (AuM) ve pozitif kur farkı etkileri sayesinde, güçlü bir artış yaşandı. Öte yandan AGCS’deki rezervlerin güçlendirilmesi sebebiyle artan geçmiş yıl hasarları için ayrılan rezervler ve yatırım gelirlerindeki azalma nedeniyle olumsuz etkilenen elementer sigortalar segmentindeki bu durum, iyileşen gider oranı ile kısmen telafi edildi. 2019’da hissedarlara ait net kâr yüzde 6,1 büyüyerek 7,9 milyar euroya (önceki değer 7,5) ulaştı. Bu artış büyük oranda artan faaliyet kârı ve iyileşen faaliyet dışı sonuçlar ile daha düşük vergi oranı sayesinde gerçekleşti.

Allianz Grubu CEO’su Oliver Baete, 2019’un Allianz Grubu’nun rekor sonuçlar elde ettiği bir başka başarılı yıl olduğunu söyledi. Baete şöyle konuştu: “Bu sonuçlar müşteri ve hissedarlarımızın güvenini, ayrıca mükemmel kadromuzun özverisini gösteriyor. Allianz 2019’da da Birleşik Krallık ve Brezilya’daki satın almalar ile Çin’deki ilk tamamen yabancı sermayeli sigorta holdingi olma gibi önemli stratejik adımlar atmaya devam etti. Ayrıca UN-convened Asset Owner kurucularından biri olup kendi yatırım portföylerimizi 2050 yılına kadar net sıfır emisyona geçirmeyi hedefleyerek topluma da katkıda bulunduk.”

Hisse Başına Kârını (EPS), 2019’da yüzde 8,4 artışla 18,90 euroluk rekor bir seviyeye çıkaran (önceki değer 17,43) Allianz’ın, Özsermaye Kârlılığı (RoE) son on yılın en yüksek değeri olan yüzde 13,6’ya (önceki değer yüzde 13,2) ulaştı. 2018 sonunda Solvency II’ye göre yüzde 229 hesaplanmış sermaye yeterlilik oranı, 2019 sonunda yüzde 212 oldu.

Yönetim Kurulu’nun 2019 yılı için hisse başına 9,60 euro temettü teklif etmeyi planladığı Allianz Grubu’nda, bu değer önceki yılın 9 euroluk temettüsünden yüzde 6,7 daha yüksek ve üst üste gerçekleşen yedinci artış olacak. 1,5 milyar euro değerindeki 7,3 milyon hissesini içeren dördüncü geri alım programını 30 Temmuz 2019 tarihinde tamamlayan ve tekrar satın alınan tüm hisseleri iptal eden Allianz, 20 Şubat 2020’de yıl sonuna kadar tamamlanacak şekilde 1,5 milyar euroya varacak yeni bir geri alım programı açıkladı.

Allianz’ın dünya genelindeki iş birimlerinin yüzde 70’i (önceki yıl yüzde 74) piyasa ortalamasının üzerinde bir Net Tavsiye Skoru (NPS) elde etti. Liderlik ve performans kültürünün ölçüldüğü Performans Kültürü Endeksi (IMIX) 2019 yılında tüm zamanların en yüksek değeri olan yüzde 73’e ulaştı.

2020 yılı faaliyet kârı hedefi 12 milyar euro
2019’un dördüncü çeyreğinde Allianz’ın faaliyet kârı 2,8 milyar euroya ulaştı (önceki değer 2,8). AGCS’deki rezerv güçlendirme nedeniyle elementer sigortalar segmentinde oluşan daha düşük faaliyet kârı, hayat, sağlık ve varlık yönetimi segmentlerindeki artış ile büyük oranda dengelendi. Hayat ve sağlık sigortaları segmenti faaliyet kârı, artış gösteren yatırım marjı sonucu yükseldi. Grup dışı fon büyüklüğü (AuM) kaynaklı gelirlerde ve performans ücretlerindeki artış, varlık yönetimi segmentinin faaliyet kârında güçlü bir yükselme sağlarken, hissedarlara ait net kâr, faaliyet dışı sonuçtaki iyileşmenin de katkısıyla 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 9,5 artarak 1,9 milyar euroya yükseldi (önceki dönem 1,7)

Allianz Grubu CFO’su Giulio Terzariol, açıklanan faaliyet kârı hedef aralığının üst kısmında yer alan 11,9 milyar euroluk faaliyet kârı ile 2019’da başarılı bir mali yıl geçirdiklerini söyledi. Terzariol, “Aktif risk yönetimi, grubun bugünkü negatif faiz ortamında direncini gösteren, müşterilerimize ve hissedarlarımıza güvenli bir sığınak sağlayan yüzde 212’lik güçlü bir Solvency II sermaye yeterlilik oranını mümkün kıldı. 2020 yılında, beklenmedik olaylar, krizler ve doğal afetler hariç, artı/eksi 500 milyon euro yanılma payıyla 12 milyar euro faaliyet kârı elde etmeyi hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

‘Elementerde bileşik rasyo 2021 sonuna kadar yüzde 93’e düşecek’
2019 yıl sonunda Allianz’ın elementer sigortalar segmentindeki toplam geliri 59,2 milyar euroya ulaştı (önceki yıl 55,4 milyar euro). Kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış dönemsel büyüme ise yüzde 2,6 olumlu fiyat ve yüzde 2,0 olan hacim etkilerinin de katkısıyla toplamda yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.
Elementer sigortalar segmentinin faaliyet kârı, 2019 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 11,9 düşüş göstererek 5,0 milyar euro oldu. AGCS rezervlerinin güçlendirilmesi sebebiyle düşen teknik kârın etkisinin büyük olduğu bu sonuç, iyileşen gider oranı ile kısmen dengelendi. Faaliyet yatırım gelirlerinin düşmesinin etkisiyle, elementer sigortalar segmentinde bileşik rasyo yüzde 1,5 kötüleşmeyle yüzde 95,5’e yükseldi.

Yılın dördüncü çeyreğinde ise toplam gelir 13,1 milyar euroya yükseldi (önceki dönem 12,1). Kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış dönemsel büyüme, yüzde 2,8’lik hacim ve yüzde 2,9’luk fiyat etkisinin de desteğiyle yüzde 5,6 oldu. Faaliyet kârı, ağırlıklı olarak AGCS rezerv güçlendirmesinin yol açtığı daha düşük teknik kâr sebebiyle 2018’e kıyasla yüzde 42,3 azalarak 861 milyon euroya düştü. 2019 yılının son çeyreğinde bileşik rasyo yüzde 5,5’lik kötüleşmeyle yüzde 99,6 olarak gerçekleşti.

Giulio Terzariol, elementer sigortalar segmentinde operasyonların çoğunun iyi performans gösterdiğini belirterek, “Bileşik rasyoyu 2021 sonuna kadar yüzde 93’e düşürme hedefimize bağlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.

Hayat ve sağlıkta faaliyet kârı yüzde 13,4 yükseldi
Hayat ve sağlık sigortalarındaki yeni iş primlerinin bugünkü değeri (PVNBP)[1], 2019 yılında 67,0 milyar euroya çıktı (önceki değer 58,5). Bu duruma çoğunlukla Almanya’daki hayat sigortası branşında sermaye verimliliği yüksek ürünlerin satışlarının daha yüksek olması ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki getiri garantisi sağlayan anüite ürünlerin satışındaki artış neden oldu.

Yeni iş kârlılığı (NBM), düşen faiz oranlarının etkisiyle 2019’da yüzde 3,2 seviyesine geriledi. (önceki yıl yüzde 3,6) Satışlardaki artış ve karlılığı yüksek ürünlere yönelimin sürmesi, düşük faiz ortamındaki olumsuz etkileri fazlasıyla kompanse etti ve 2019’da yeni işlerden elde edilen gelir (VNB) 2,2 milyar euroya yükseldi (önceki yıl 2,1 milyar euro).

Faaliyet kârı, ağırlıklı olarak Fransa ve Almanya’daki yükselen yatırım marjları ile Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Asya-Pasifik bölgesindeki hacim büyümesinin etkisiyle 4,7 milyar euroya yükseldi (önceki yıl 4,2 milyar euro).

Dördüncü çeyrek rakamlarına bakıldığında ise Almanya’daki hayat sigortaları branşındaki sermaye verimliliği yüksek ürünlerin satışlarındaki artış sayesinde PVNBP 18,1 milyar euro’ya yükseldi (önceki yıl 16,1 milyar euro). Faaliyet kârı, ağırlıklı olarak Fransa ve ABD’de gerçekleşen yatırım marjı artışı sonucunda 1,3 milyar euroya çıktı (önceki yıl 1 milyar euro). NBM yüzde 2,9’a (önceki yıl 3,9) düşerken buna bağlı olarak VNB 519 milyon euroya (önceki yıl 631 milyon euro) geriledi.

Fon yönetiminde tüm zamanların en yüksek değeri
Fon yönetiminde grup dışı fon büyüklüğü (AuM), 2018 sonuna göre 250 milyar euro artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,686 trilyon euro değerine ulaştı. 2019 yılında; 138,6 milyar euro tutarındaki kur farkı hariç yatırım geliri,75,8 milyar euro tutarındaki net girişler, 24,6 milyar euro tutarındaki olumlu kur farkı etkisi ve 11,0 milyar euro tutarındaki konsolidasyon etkileri kaydedildi. Yönetilen fon büyüklüğü 2,268 trilyon euroya yükseldi. İşletme gelirlerindeki artışın işletme giderlerindeki artışa kıyasla daha yüksek olması sayesinde 2019’da gider-gelir oranı (CIR) yüzde 0,2’lik bir düşüş ile yüzde 62,3 oldu. Faaliyet kârı ise yüzde 6,9 artarak 2,7 milyar euroya ulaştı (önceki yıl 2,5 milyar euro). Bu gelişmenin asıl sebebi özellikle PIMCO’daki daha yüksek ortalama grup dışı fon hacmiydi. Grup dışı fon hacmindeki artış, olumlu kur farkı etkisi ile güçlü kur farkı hariç yatırım geliri etkileri ve net girişler sonucunda gerçekleşti. 2019’un dördüncü çeyreğinde ise faaliyet kârı grup dışı fon büyüklüğü (AuM) kaynaklı gelir ve performans ücreti artışlarının etkisiyle yüzde 18,5 yükselerek 750 milyon euroya ulaştı. Gider-gelir oranı yüzde 1,0’lik düşüş ile yüzde 62,7’ye inerken grup dışı fon büyüklüğü 5 milyar euro arttı.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir