Allianz Grubu 2020 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Allianz Grubu 2020 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Dünya sigorta devlerinden Allianz Grubu, finansal piyasalarda kovid-19 kaynaklı çalkantılar ve yavaşlayan ekonomiye rağmen, iyi çeşitlendirilmiş iş portföyü ve sağlam bilançosu ile korona krizini doğru bir şekilde yöneterek 2020’nin ilk çeyreğinde başarılı sonuçlar elde ettiğini açıkladı. Grubun kur ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış ciro büyümesi hayat ve sağlık sigortaları segmentinin ve de diğer segmentlerin desteğiyle yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. 2019 yılı ilk çeyrekte 40,3 milyar euro olan toplam gelir, yüzde 5,7 artarak 42,6 milyar euroya yükseldi. Allianz’ın faaliyet kârı ise bu dönemde yüzde 22,2 düşüşle 3 milyar eurodan 2,3 milyar euroya geriledi.

Allianz Grubu artı eksi 500 milyon euro yanılma payıyla 12 milyar euro olan 2020 faaliyet kârı hedefini, mevcut kovid-19 pandemisinin neden olduğu makroekonomik gelişmeye ilişkin belirsizlikler ve Grubun işletme birimlerinin güncellenmiş finansal planları nedeniyle geri çekti. 2020 için yeni kâr hedefinin; Korona krizinin etkisi daha iyi değerlendirilebildiğinde, gözden geçirilmiş planlamanın tamamlanması ile yeniden açıklanacağı bildirildi.

Allianz Grubu CEO’su Oliver Baete, 2020 yılı ilk çeyrek rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “2020’nin ilk çeyreği, bu benzeri görülmemiş koşullarda Allianz’ın dayanıklılığını gösterdi. Allianz’ın operasyonel hazırlığı ile çalışanlarımızın ve bu zorlu durumda bile müşterilerimiz için en yüksek hizmet seviyelerini sağlayan bilgi teknolojileri birimimizin özverisi ile gurur duyuyorum. Bunlar hepimiz için sınav zamanı, ama bu zorluğu hep birlikte aşacağımıza inanıyorum.”

Varlık yönetimi segmentinde yönetime bağlı gelirlerin artması ile faaliyet kârında güçlü bir artış kaydeden Allianz, elementer sigorta segmentinde ise doğal afetlerden kaynaklanan yüksek talepler ve kovid-19 ile ilgili kayıplar nedeniyle faaliyet kârında düşüş yaşadı. Hayat ve sağlık sigortaları segmentinin faaliyet kârında pazardaki gerilemenin etkisiyle yaşanan azalma ise yatırım marjını ve ertelenmiş satın alma maliyetlerini etkiledi. Hissedarlara ait net kâr, düşük faaliyet kârının etkisiyle yüzde 28,9 oranında azalarak 1,4 milyar euroya geriledi. Faaliyet dışı sonuç, Allianz Popular’ın satışından elde edilen gelirler kovid-19’a bağlı piyasa etkileri dengelenmesinin ötesinde olumsuz bir tablo çizerken daha düşük bir vergi oranı kısmen dengeleme etkisi oluşturdu. Allianz’ın ilk çeyrekteki hisse başına kârı (EPS) yüzde 27,8 oranında azalarak 3,36 euroya geriledi. Özsermaye kârlılığı (ROE) yüzde 9,3 olarak gerçekleşti. 2019 yıl sonunda yüzde 212 olan Solvency II sermaye yeterlilik oranı ise 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 190’a geriledi.

Elementer sigortanın ciro büyümesinde Allianz Türkiye de etkili oldu
Elementer sigortada toplam gelirlerini 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,2 artırarak 20,3 milyar euroya yükselten Allianz’ın bu alandaki, kur ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış ciro büyümesi, yüzde 3,3’lük pozitif fiyat etkisi ve yüzde 1.4’lük negatif hacim etkisiyle toplam yüzde 1,8 oldu. Büyümede AGCS, Allianz Asya Pasifik ve Allianz Türkiye ana faktörler olarak gösterildi. Bu segmentteki faaliyet kârı, 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 29,1 oranında azalarak 1,0 milyar euroya geriledi. Teknik kâr, doğal afetler ve kovid-19 etkilerinden kaynaklanan kayıpların artmasıyla baskılandı. Yüksek talepler, gider oranındaki güçlü iyileşme ile kısmen dengelendi. Birleşik oran ise 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre 4,1 puan artarak yüzde 97,8’e yükseldi. Kovid-19’un elementer sigorta segmentinde faaliyet gösterme koşullarını ağırlaştırdığını belirten Allianz Grubu CFO’su Giulio Terzariol sonuçlarla ilgili değerlendirmesinde, “Doğal afetler ve kovid-19 etkilerinden arındırılmış birleşik rasyo oranımız, müşterilerimizle birlikte bu krizde başarılı bir şekilde ilerleme hedefimiz doğrultusunda teknik kâr ve hasar yönetiminde teknik mükemmelliğe odaklanmaya devam etmemizle birlikte yüzde 94 olarak gerçekleşti.” dedi.

Hayat ve sağlık sigortalarında finansal piyasalardaki dalgalanmalara dayanıklı sonuçlar
Hayat ve sağlık sigortalarında 2019 yılının ilk çeyreğinde 17,6 milyar euro olan yeni iş primlerinin bugünkü değeri (PVNBP) 2020 yılının ilk çeyreğinde 18,0 milyar euroya yükseldi. Çoğunlukla İtalya’daki birikimli hayat sigortası ürünleri ile Almanya’daki sermaye verimliliği yüksek hayat sigortası ürünlerinin satışındaki artış, primdeki büyümenin başlıca nedenleri oldu. Fransa’daki birikimli hayat ürünlerinin satışındaki azalma ise yukardaki olumlu etkilerle fazlasıyla kompanse edildi. Yeni iş kârlılığı (NBM), düşen faiz oranlarının etkisiyle 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3,5’ten 2,7’ye geriledi. Yeni işlerden elde edilen gelir (VNB), 2020 yılının ilk çeyreğinde 609 milyon eurodan 494 milyon euroya düştü. Düşük faiz ortamındaki olumsuz etkiler satışların artışı, ürünlerdeki geliştirmeler ve kârlılığı yüksek ürünlere yönelimin sürmesi ile kısmen kompanse edildi. Hayat ve sağlık sigortalarında 2020 yılının ilk çeyreğinde faaliyet kârı 1,1 milyar eurodan 0,8 milyar euroya düştü. Gerilemenin başlıca nedeni, ağırlıklı olarak piyasalardaki gerilemeyi takiben azalan yatırım marjları oldu. Bunun yanı sıra, yüksek riskten korunma maliyetleri ile özellikle ABD’deki ertelenmiş satış ve komisyon giderlerinin değişimi de düşüşte etkili oldu. Olumsuz etkilerin bir kısmı ise artan teknik kâr marjı ile kısmen kompanse edildi.

Giulio Terzariol konuyla ilgili şöyle konuştu: “Hayat ve sağlık sigortaları segmentimizdeki yeni iş kârlılığı, 2020’nin ilk çeyreğinde iyi bir seviyede gerçekleşti ve satışlar tercih ettiğimiz branşlarda yoğunlaştı. Öte yandan, faaliyet sonuçlarımız finansal piyasalardaki türbülansları da yansıtmaktadır. Hayat ve sağlık sigortaları segmentimizin dayanıklılığı ile oluşturduğu değerin devamı için ürün yelpazemizi ve varlıklarımızı aktif olarak yönetmeye devam ediyoruz.”

Fon yönetiminde faaliyet kârı yüzde 19 arttı
Fon yönetiminde grup dışı fon büyüklüğü (AuM), 2020 yılının ilk çeyreğinde 2019 sonuna kıyasla 129 milyar euro azalarak 1.557 milyar euroya geriledi. Bu gerilemeye, büyük ölçüde Mart ayında olmak üzere olumsuz piyasa koşullarının negatif 107,6 milyar euroluk etkisi ve 46,4 milyar euroluk net çıkışlar neden oldu. 25,0 milyar euroluk pozitif kur farkı ise bu olumsuz etkileri belirli ölçüde kompanse etti. 2020 yılının ilk çeyreğinde fon yönetimindeki toplam varlıklar 2.134 milyar euroya gerilerken, gider-gelir oranı (CIR) 2019’un ilk çeyreğine göre 2,0 puan azalarak yüzde 61,7 oldu. Daha yüksek seyreden grup dışı ortalama fon büyüklüğü, ücret ve komisyon gelirlerindeki artış ile fon büyüklüğü kaynaklı gelir marjlarındaki artış gelir-gider oranındaki iyileşmede etkili oldu. Sonuç olarak, faaliyet kârı, 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 18,6 oranında artarak 679 (önceki 573) milyon euroya yükseldi.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir